Historija Će Svjedočiti Da Se Gaza Borila Sama

SVIJET VIJESTI

Historija će zapisati da se Gaza borila sama, okružena dvadeset i jednom teško naoružanom arapskom zemljom (poznatije kao arapski svijet) koje broje više od 400 miliona stanovnika, a koje nisu ništa učinile da pomognu potlačenim muslimanima Gaze, koje je cionistički agresor svakodnevno zasipao hiljadama granata i sijao smrt po njoj.

Historija će zapisati da su stanovnici Gaze trebali hranu, lijekove i vodu, ali i pored toga nijedan kamion pomoći nije mogao da ih doveze da im pomogne.

Historija će zapisati da su se dobrovoljci iz Emirata prijavili u redove ”Magena Davida Adoma” (izraelska nacionalna služba hitne medicinske pomoći, a njeno ime znači “Davidova crvena zvijezda”), kako bi pomogli u liječenju ranjenih cionističkih vojnika koji su krvnički ubijali žene, djecu i starce u Gazi.

Historija će zapisati da je mala Gaza, koja je pod opsadom više od 17 godina, bukvalno porazila vojsku od koje se plaši dvadeset i jedna arapska zemlja, i pružila joj neviđeni otpor koji nadilazi sve vojne teorije i racionalne računice.

Historija će zapisati da je Gaza utrla put ummetu, da je stajala čvrsto na svojim pozicijama i nije se pokorila okupatorskom entitetu i njegovim pomagačima, dok su lideri muslimanskih država žurili da normaliziraju odnose sa ovim genocidnim entitetom.

č𝘭𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘴𝘦 𝘯𝘢𝘴𝘵𝘢𝘷𝘭𝘫𝘢 𝘪𝘴𝘱𝘰𝘥 𝘰𝘨𝘭𝘢𝘴𝘢

Historija će zapisati da palestinske snage otpora nisu branili samo Gazu i nisu spašavali samo sebe, već je Gaza zapravo oslobađala cijelo čovječanstvo.

Hisorija će zapisati da su muslimanski narodi i njihove tiranske vođe i vlade izabrale ropstvo i sigurnost ptice u kavezu, umjesto borbe za istinsku slobodu i dostojanstven život, i da nastavljaju plaćati cijenu kontinuiranog poraza zbog straha da ne izgube slobodu kaveza i ono malo hrane koju im daje njihov gospodar i vlasnik kaveza.

Historija će zapisati da je većina muslimanskih naroda danas navikla na životarenje i da opravdanje za svoj kukavičluk i hipokriziju pronalazi u ajetu: ”Allah nikog ne opterećuje preko njegovih mogućnosti”, zanemarujući činjenicu i veliku istinu koja glasi: Da, Allah nikog ne opterećuje preko njegovih mogućnosti, ali isto tako, nema hajra u nama ako ne budemo pomagali našu vjeru, nema hajra u nama ako ne budemo pomagali obespravljenu braću muslimane i ako ne budemo govorili, slijedili i prenosili istinu, ne bojeći se, u ime Allaha, ničijeg prijekora.

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić