NOVA ŠANSA ZA BIH DIJASPORU: Ambasada u važnoj zemlji konačno ispravlja nepravdu

POLITIKA

Ramić Emir je upoznao savjetnicu Danielu Čolić sa aktivnostima bosanskohercegovačke dijaspore u Kanadi, do sada izvršenim zadacima i najbitnijim planovima za budućnost.

Posebno je istakao značajne bileteralne sporazume između BiH i Kanade, razvoj ekonomske, kulturne i akademske diplomatije, aktivnosti za ponovno otvaranje Ambasade Kanade u Sarajevu, otvaranje institucije Počasnog konzula BiH u Torontu, bratimljenje Sarajeva sa Kalgari i Hamilton.

Savjetnica Daniela Čolić je poslala jasnu poruku da Ambasada BiH u Otavi ponovo širom otvara vrata za svoje građane koji trebaju da osjete da je to njihova bosanskohercegovačka kuća i da su uvijek dobrodošli. Ponovo će se aktivirati rad Ambasade sa dijasporom u Kanadi. Ambasada više neće biti nedostupna. Aktivno će nastupati prema dijaspori, a savjetnica već planira posjete našim zajednicama širom Kanade. Savjetnica je pozvala bosanskohercegovačke organizacije i zajednice u Kanadi da zajedno s Ambasadom definiraju projekte od važnosti za BiH i zajednički rade na njihovoj implementaciji. U koordinaciji sa Ambasadom, potrebno je definirati nastup prema kanadskim zvaničnicima i institucijama s ciljem promoviranja zajedničkih interesa BiH i Kanade.

Istaknuto je da je jedan od ključnih interesa BiH da se ponovo aktivira rad Kluba za BiH u Kanadskom parlamentu, s ciljem jačanja i unaprjeđenja odnosa između BiH i Kanade, kao istinskog prijatelja BiH.

Zahvaljujući angažiranoj i obrazovanoj savjetnici Danieli Čolić, Ambasada će ponovo postati mjesto prezentacije najboljih i naznačajnijih bosanskohercegovačkih vrijednosti i interesa. U Ambasadi će se promovisati knjige bosanskohercegovačkih autora, kulturna, sportska i akademska postignuća bosanskohercegovačkih građana i organizacija. Ambasada će organizovati dane otvorenih vrata gdje će Kanađani moći upoznati i naučiti bosanskohercegovačku tradiciju, historiju i kulturu. Ambasada će konačno postati mjesto bosanskohercegovačkog okupljanja u Kanadi.

Posebno je istaknut značaj jačanje strateških odnosa i mostova između Kanade i BiH.

Nadamo se, da ćemo dočekati da bosanskohercegovačka Ambasada u Otavi počne uživati ugled kakav zaslužuje. Prvi korak bi bio uspostavljanje BHS rotacije ambasadora. U bosanskohercegovačkoj diplomatiji etnička rotacija ambasadora je predviđena za najvažnije zemlje, Kanada nije na toj listi, i to je za nas neki čudan način, čudan odnos. To je čudno i bosanskohercegovačkoj dijaspori i kanadskim zvaničnicima. Kanada je država sa snažnom, odlučnom i sposobnom bosanskohercegovačkom dijasporom, prva je na listi poželjnih zemalja za život, pluralna i dinamična, utočište prognanim i obespravljenim, ekonomski super-jaka, največi susjed i saveznik je SAD, šampion u demokratiji i ljudskim pravima. Ali, u Otavi se bosanskohercegovački ambasadori postavljaju na neki čudan način. Kanada nije na BHS rotaciji, dakle nije važna. I kako u takvim okolnostima očekivati da uspije misija bosanskohercegovačke zajednice u Kanadi koja traže da se Ambasada Kanade ponovo uspostavi u Sarajevu. Vrlo težak zadatak za nas, ali prvi korak bi trebao biti da se udovolji rotacionom sistemu koje je, eto, kriterij po kome se mjeri važnost zemlje u koje šaljemo bosanskohercegovačke ambasadore.