DODIK ŽELI VRATITI ISPLATU PLATA U KOVERTAMA, KAKO BI NJIH PAR DOBILO PLATU

VIJESTI

Narodna skupština Republike Srpske će u četvrtak održati posebnu sjednicu na kojoj će se raspravljati o nizu tema, uključujući referendum, izborni zakon, ali i dopune Zakona o radu, što je privuklo posebnu pažnju. Naime, nakon uvođenja sankcija i blokade računa u bankama, zvaničnici iz Republike Srpske su se našli u problemu zbog nemogućnosti isplate plata i drugih prihoda.

Zbog toga će predstavnici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmatrati izmjene Zakona o radu i nastojati riješiti ovaj problem jednim prilično kontroverznim rješenjem.

“Izuzeto od člana 126. ovog zakona, u slučaju kada je radniku onemogućena isplata plata putem tekućeg računa koja nije zasnovana na pravosnažnoj sudskoj, upravnoj ili drugoj odluci nadležnog organa, poslodavac platu i druga lična primanja radnika isplaćuje u gotovom novcu”, navodi se u izmjenama zakona.

Također, navodi se kako će poslodavac biti dužan da prije isplate dostavi pismeno obavještenje Poreskoj upravi o načinu i razlogu isplate i podacima o radniku kojem se vrši isplata plate u gotovom novcu, a način isplate plate uredit će se instruktivnim aktom ministarstva nadležnog za oblast finansija.

Također, u dopunama zakona se navode i kazne.

“Novčanom kaznom od 200.000 KM kaznit će se za prekršaj poslodavac koji isplati platu u gotovom novcu suprotno članu 126a. ovog zakona”, pojasnili su.