FEDERALNE ZASTUPNICE IZ SDA I NiP-a U ISTOM STUDIJU: “„Dnevni red je bio kao informacija o nefunkcionisanju radnih tijela, mi nismo dobili tu informaciju…”

POLITIKA

(…), niti se ovlašteni predlagač potpisao. ”

Gošće današnjeg izdanja Rezimea na FTV-u bile su Ajla Milišić-Pepić, zastupnica NiP-a, i Jasmina Biščević-Tokić, zastupnica SDA u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Na početku razgovora, Milišić-Pepić prokomentirala je upozorenje opozicije da Mladen Bošković nema ovlasti da predsjedava sjednicom Zastupničkog doma.

„Pola sjednice je prošlo u diskusiji na tu temu. Ono što građani treba da znaju je da smo mi stava da je taj Zaključak legalan, da nije bilo ništa sporno“, objašnjava ona.

Navodi da pojedini zastupnici u opoziciji ‘tako lako prelaze preko riječi je li nešto ustavno ili ne’, a samo jedna institucija to može da kaže – Ustavni sud.

„Predsjedavajuća je navela da je zaključila bolovanje u petak, sjednica je bila u ponedjeljak. Ona je rekla da je kontaktirala Gabelu, razmijenile su se neke poruke, rekla joj je da je zakazan sastanak kod nje pred sjednicu, međutim Gabela se nije odazvala. Onda je predsjedavajuća u konsultaciji s dopredsjedavajućim dala ovlaštenje Boškoviću.  Za njihov dogovor nije potreban konsenzus. Gabela se nije odazvala, da je htjela mogla je izdvojiti pet minuta, bila je u zgradi“, tvrdi Milišić-Pepić.

 

Na pitanje zašto je bilo sporno predsjedavanje Boškovića, Biščević-Tokić je pojasnila:

„Marinković-Lepić je ovlaštenje Boškoviću dala 5. decembra. Znači nije mu ovlaštenje dala u ponedjeljak, 22. Gabela uopšte nije konsultovana, u članu 42 Poslovnika decidno se kaže – u dogovoru s potpredsjedavajućim ili dopredsjedavajućim. Znači ne mora se postići dogovor da bude jednoglasno, ali dogovora između njih troje mora biti. To je protivno Poslovniku. Kada je riječ o sjednici 22., to je poseban par cipela. Ne možete vi donositi Zaključak koji stupa na snagu danom donošenja, a sazvali ste sjednicu ovlaštenjem od 5. decembra. Ne možete vi nijednim Zaključkom nešto retroaktivno ‘peglati’ i to je ovo što smo se bunili da je kršenje samog Poslovnika“.

Biščević-Tokić je dodala da nisu samo sporna ovlaštenja Boškovića, sporan je, kazala je, bio i materijal koji se dostavio za sjednicu 22.

„Dnevni red je bio kao informacija o nefunkcionisanju radnih tijela, mi nismo dobili tu informaciju, niti se ovlašteni predlagač potpisao. Dobili smo priloge sa radnih tijela koje u suštini nisu imali kvorum“, navela je Biščević-Tokić.

Bošković je u pozivu za jučerašnju sjednicu pozvao se na ovlaštenje od 5. decembra, to što je juče Gabela dala ovlaštenje za vođenje sjednice je drugi par cipela, kategorična je ona.

Kazala je i da ukoliko Ustavni sud odredi da je jučerašnja sjednica bila neustavna, samim tim je dovedena u pitanje finansijska stabilnost Federacije, jer je na dnevnom redu bio i budžet.

 

Milišić-Pepić je istakla da doneseni Zaključak ima poslovnički osnov, zato jer, kako je rekla, Poslovnik ne može predvidjeti sve subjektivne i objektivne okolnosti. Ovlaštenje je privremenog, a ne trajnog karaktera, objasnila je.

O usvojenom Zaključku prema kojem kvorum nije bitan kada radna tijela nisu popunjena, Milišić-Pepić kaže:

„Građani moraju da znaju da mi nismo deblokirali rad Parlamenta na ovaj način – juče, danas, ni sutra, ne bi bio usvojen budžet“.

Biščević-Tokić je pojasnila i šta je najviše sporno u Prijedlogu budžeta.

„Prije svega dobili smo u ponedjeljak navečer u 23 sata sam budžet i trebali smo ga za 24 sata da vidimo. Upućen je kao hitni postupak i niko od ministara nije obrazložio koji je razlog hitnosti donošenja budžeta na ovaj način. Puno je stvari sporno. Nadam se da će se budžet popraviti rebalansom, i da će stvarno biti građanski, a ne politički. Ovo što smo dosad vidjeli je samo kupovina ruku, lokalnog karaktera, kako bi bilo 52, 53 ili 60 ruku dignutih za budžet“, smatra ona.