GOZBA NA RAČUN GRAĐANA BIH: Milioni za iće i piće, a ne zna se šta se jede i pije

POLITIKA

Institucije BiH koje se finansiraju iz državnog budžeta, u prošloj gpdini su potrošile 31 milion maraka više za materijalne troškove u odnosu na 2021.godinu. Podatak je ovo iz Izvještaja o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH koji će se naći na dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma Parlamenta BiH posljednjeg dana mjeseca oktobra.

U tom izvještaju se navodi da su zvaničnici bh. institucija prošle godine potrošili na putovanja 14,1 miliona maraka, što je za čak 4,2 miliona maraka više nego u 2021. godini.

Rast ovih troškova u odnosu na 2021. godinu u institucijama pravdaju s time da se u vrijeme pandemije korona virusa nije moglo putovati slobodno kao u 2022 godini. Sudeći po dodatnim milionima potrošenim na putovanja, valjda su naši zvaničnici nastojali nadoknaditi sve propuštene prilike za izlazak iz zemlje tokom pandemije.

Na putovanja u inostranstvo institucije su potrošile oko 10 miliona maraka, a za putovanja po BiH potrošili su oko četiri miliona maraka.

I dok se u Izvještaju o izvršenju budžeta čiji je predlagatelj Predsjedništvo BiH ne navode nikakve kritike zbog porasta materijalnih troškova, s druge strane revizori Ureda za reviziju institucija BiH u istoimenom izvještaju koji su oni radili i koji je također na dnevnom redu naredne sjednice Predstavničkog doma PSBiH, imali su brojne primjedbe.

 

Tako u dijelu koji se odnosi na razbacivanje para na putovanja, revizori između ostalog skreću pažnju na to da Ministarstvo finansija i trezora BiH mora jasno propisati način postupanja institucija u slučajevima kada organizator isplaćuje dnevnice za službena putovanja, te da li ih u tom slučaju treba isplaćivati i institucija čiji službenik putuje.

Revizori su čak naveli primjer da je neimenovani zaposlenik tužio jednu instituciju zbog dnevnica, međutim , Sud BiH je donio presudu da zaposlenom ne pripada pravo na dnevnicu iz budžeta institucije ukoliko je dnevnicu već dobio od organizatora.

Revizori su konstatovali i da postoje slučajevi da se zaposlenima kojima je odobreno stručno obrazovanje, usavršavanje i obučavanje, a za koje organizator snosi troškove, isplaćuju i dnevnice iz budžeta institucije u iznosu od 30 posto.

U nekim slučajevima zaposlenici u institucijama BiH na stručnom usavršavanju provedu i po godinu dana, a za to vrijeme pored svih prava iz radno-pravnog odnosa, oni ostvaruju i pravo na dnevnice u iznosu od 30 posto čak godinu dana!

Ima i slučajeva da se zaposlenom otvori putni nalog za čitav period školovanja bez isplate dnevnice, a problematično je i to što institucije na službena putovanja odnosno na seminare i obuke upućuju osobe angažovane na osnovu ugovora o djelu! Sve ovo utiče na rast troškova u budžetu po osnovu službenih putovanja.

 

Među troškovima institucija BiH koje su u porastu su i oni za telefonske i poštanske usluge koje su za pola miliona više u odnosu na 2021. i u prošloj godini je na te usluge potrošeno oko 6,6 miliona KM.

Institucije BiH u prošloj godini povećale su i troškove za „iće i piće“, pa je na čašćavanja potrošeno ukupno oko 2,2 miliona KM, što je u odnosu na prethodnu godinu iznos veći za oko 460 000 KM.

Revizori su kontrolama ustanovili da se u institucijama faktički „ne zna zbog čega se toliko pije i jede“, ali itekako se zna da sve ide na račun poreskih obveznika.

“Provedenim revizijama u institucijama BiH utvrđeno je da realizacija ovih izdataka nije vršena na adekvatan način, budući da su nedostajala obrazloženja razloga nastanka troška koja bi se mogla dovesti u vezu sa službenim aktivnostima i opravdanošću trošenja javnih sredstava”, stoji u revizorskom zvještaju koji je i pred državnim parlamentarcima na sjednici 31. oktobra.

 

No, ovakve konstatacije su redovne u revizorskim izvještajima i teško da ih više iko od nadležnih i čita, a kamoli da će nešto poduzeti da ovakva praksa prestane.