IRFAN ČENGIĆ I REDŽO LEMEZAN TRAŽE ZAKON O LEGALIZACIJI NELEGALNO IZGRAĐENIH OBJEKATA U KS

POLITIKA

Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo Irfan Čengić i Redžo Lemezan oglasili su se povodom problema nelegalne gradnje u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, te su iznijeli svoje rješenje.

Saopštenje Redže Lemezana i Irfana Čengića prenosimo u cijelosti: “Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo Irfan Čengić i Redžo Lemezan, podnijeli su inicijativu za donošenje Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim objektima u Kantonu Sarajevo, koji bi otvorio potpuno novi pristup legalizaciji objekata, ali i zaustavio daljnju bespravnu gradnju.

Čengić i Lemezan napominju da je u ranijim mandatima Skupština Kantona Sarajevo donosila Odluku o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata i izmjene te odluke i da su i u ovom mandatu pojedini zastupnici podnosili inicijative za donošenje javnog oglasa ili Odluke o legalizaciji.

Ipak, oni smatraju da je potrebno problem nezakonito izgrađenih objekata u KS riješiti na potpuno novi način, odnosno donošenjem Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim objektima u Kantonu Sarajevo, po uzoru na zakon iz Republike Hrvatske.

‘Smatramo da umjesto Odluke treba donijeti Zakon kojim će se utvrditi datum aerofotogeometrijskog snimanja svih objekata u Kantonu Sarajevo, nakon čega će vlasnici svih identifikovanih objekata do tog dana, moći podnijeti zahtjev za legalizaciju bez vremenskog ograničenja kada se zahtjev podnosi. Odnosno građani će imati vremena pripremiti adekvatne papire te riješiti imovinsko-pravne odnose te legalizovati objekte u skladu sa prostornom dokumentacijom’, istakao je Čengić.

‘Uvođenje ovakvog zakona i omogućavanje legalizacije donosi mnoge koristi za društvo, vlasnike nezakonito izgrađenih objekata i lokalnu vlast. Ipak, važno je da se ovaj proces sprovodi pažljivo, uz striktno praćenje urbanističkih i ekoloških standarda, kako bi se izbjegle negativne posljedice’, dodaje Lemezan.

U inicijativi za donošenje Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim objektima, Čengić i Lemezan obrazlažu i omogućavanje procesa legalizacije koji ima niz važnih razloga i prednosti, posebno za Kanton Sarajevo i njegove građane.

Donošenjem ovog zakona, nezakonito izgrađeni objekti će konačno dobiti legalni status. To će osigurati pravnu sigurnost za vlasnike i omogućiti im da mirno koriste svoje nekretnine bez straha od rušenja ili drugih pravnih posljedica.

Legalizacija također omogućava vlasnicima nezakonito izgrađenih objekata da dokažu svoja vlasnička prava nad tim nekretninama, čime se isključivo štite njihova prava i interesi.

Legalizacija omogućava i lokalnoj vlasti da prikuplja poreze, takse i druge prihode od vlasnika nezakonito izgrađenih objekata, što može doprinijeti poboljšanju finansijske situacije općina i grada.

Donošenjem zakona o legalizaciji, dio nelegalne građevinske aktivnosti može se prenijeti u legalne tokove, smanjujući sivu ekonomiju i povećavajući prihode budžeta. Legalizacija omogućava vlastima da bolje planiraju i upravljaju infrastrukturom, jer će legalni objekti biti dio urbanog planiranja, a ne nekontrolisana izgradnja.

Donošenje zakona o legalizaciji može uključivati i određene ekološke standarde i zahtjeve koji će se primjenjivati na legalizovane objekte, što može doprinijeti očuvanju životne sredine.

Legalizacija omogućava vlasnicima nelegalno izgrađenih objekata, često socijalno ugroženim građanima, da dobiju pravnu zaštitu i rješenje za svoje stambene potrebe. Legalizacija može biti prilika da se postojeća urbanistička situacija bolje reguliše, te da se osigura bolje planiranje i ravnoteža između građenja i očuvanja prirode.”