KAPETAN ARMIJE BIH RUŽI VLADU F BIH: Zar borci ne zaslužuju pomoć iz EU sredstava

VIJESTI

Kapetan Armije BiH i čovjek koji je dao veliki doprinos borbi za uvođenje biračkog dodatka u FBiH YMurat Silajdžija uputio je otvoreno pitanje ispred boraca  Ministarstvu rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine! Objavu prenosimo u cijelosti.

Zar možete bez imalo senzibilnost i solidarnosti izostaviti branioce Bosne i Hercegovine posebno korisnike Tzv “Egzistencijalne naknade”   socijalne jednokratne pomoći u maksimalnom mjesečnom iznosu od 275 KM do 120 KM  izostaviti iz programa EU-e, smanjenje “energetskog siromaštva”, iz kriterija za dodjelu jednokratne pomoći u Javnom pozivu u FBiH?

Zar i borci/branioci BiH nisu isti pred zakonom u FBiH, odnosno da li su građani trećeg reda u rangu sa beskučnicima u BiH ako ih niste ugruntali i riješili im status u FBiH ? Zar se borcima/braniocima u FBiH ne krše ljudska i građanska prava ovakvim odnosom i očiglednom diskriminacijom? Zar niste bili u obavezi zbog transparentnosti i odgovornosti, pozvati predstavnike najugroženiji grupa građana prilikom izrade kriterija za dodjelu jednokratne pomoći kao socijalnog partnera civilnog društva ove najosjetljivije kategorije građana, kao i predstavnike akademske zajednice da sudjeluju u radnoj grupi  prilikom izrade Javnog poziva?

 

Na kraju o ovome je potrebno dobro razmisliti jer ne postoji standardizirana definicija” energetskog siromaštva”, i vama su kao ovlaštenim i odgovornim u vladama, EU-a prepustila razvijanje i uspostavu kriterija, o tome KO JE ugrožen, odnosno ko ne može obezbjediti resurse za grijanje!

Zbog svega gore navedenog ali i ne navedenog a tiće se obuhvaćanja i pravilnijeg odnosa prema svim građanima u FBiH jednako i po prioritetima, predlažemo da dopunite u Javnom pozivu i građane sa “egzistencijalnom naknadom” da mogu aplicirati na pomenuta sredstva jer im bez ikakve sumnje pripadaju, jer i borci/branioci pune budžete u FBIH( plaćaju račune za struju, vodu, telefon i komunalne naknade sa PDV-om!

A borcima/braniocima u Federaciji Bosne i Hercegovine, predlažemo da ako Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ne dopune u Javnom pozivu i ovu kategoriju ipak predaju traženu dokumentaciju u općine po mjestu prebivališta, popune obrasce jer to je njihovo građansko pravo, “pravo na prepisku”, a ako ne budu ovlaštene službe htjele zaprimiti zahtjeve sa potrebnom dokumentacijom poslati postom preporučeno, te u slučaju odbijanja zahtjeva idemo sa žalbama i eventualnim tužbama ali i prema institucijama EU- koja doznaćuju navedena sredstva a sve u cilju  ostvarivanja prava i pravnih interesa!

Do konačne pobjede i rješavanja statusa Veterana u Bosni i Hercegovini!