KARAN PORUČIO OHR-U: UMJESTO NESPRETNOG PRAVDANJA, ISPRATITE SCHMIDTA

POLITIKA

Ministar unutrašnjih poslova RS Siniša Karan poručio je kako Vijeće za provedbu mira u BiH nije dejtonska kategorija i nema pravnog ovlaštenja da imenuje novog visokog predstavnika, te da je jedini izvor legitimnog mandata visokog predstavnika Aneks 10 Dejtonskog sporazuma.

“Samim tim Christian Schmidt, koji nije izabran u skladu sa Aneksom 10, nema ovlaštenja za obavljanje dužnosti visokog predstavnika”, naglasio je Karan.

Navodeći da Vijeće za provedbu mira nije ništa drugo nego ad hok skup zemalja bez pravnog ovlaštenja, Karan je ukazao da Vijeće sigurnosti UN nije ovlastio ni ad hok Upravni odbor PIK-a da imenuje novog visokog predstavnika, niti je odobrio ili ratifikovao Schmidtovo imenovanje, niti je o tome donesena odgovarajuća rezolucija Vijeća sigurnosti, kao što saglasnost nije dala ni Republika Srpska kao strana potpisnica Aneksa 10.

On je rekao za Srnu da je poštovanje Dejtonskog sporazuma ključni element poštovanja vladavine prava, što je predviđeno Članom 1, tačka 2 Ustava BiH i dodao da nijedna institucija ni pravni ni politički subjekat ne mogu biti iznad zakona, ustava, sudskih i političkih odluka, a posebno ne iznad odluka donesenih demokratskim procedurama u organima državne vlasti, posebno organa predstavničke, narodne demokratije u kojima se usvajaju zakoni.

“Jasno je da su suluda saopštenja kolonizatora iz OHR-a pisana u naivnom pokušaju da spase sopstveni kredibilitet, a kako se čini i u nadi da će ih čitati slijepi i slušati gluvi. Gospodo, umjesto nespretnog pravdanja i pronalaženja razloga za njegov ostanak i djelovanje u BiH, ispratite Christiana Schmidta a iz BiH jer bi to bio jedini pravilan gest u moru besmislenih i nezakonitih koje neprekidno činite”, poručio je Karan.