KONAKOVIĆ U AKCIJI: MVP BiH poslalo instrukciju za postupanje DKP-ima

POLITIKA

Ministarstvo vanjskih poslova  BiH poslalo je instrukciju za postupanje DKP-ima Bosne i Hercegovine u zemljama članicama EU kako bi intenzivirali aktivnosti ka pribavljanju podrške zemalja za donošenje odluke o otvaranju pregovora o pristupanju  EU.

Zatraženo je da se obave razgovori s predstavnicima nadležnih institucija u zemljama prijema, a sa ciljem zagovaranja dobijanja podrške njihove zemlje za donošenje odluke o otvaranju pregovora o pristupanju.

 

Potvrđujemo nedvosmislenu posvećenost ključnom strateškom vanjskopolitičkom cilju Bosne i Hercegovine – sticanju punporavnog članstva u EU, napisano je na Twitter nalogu MVP-a BiH.