Muftija sa svojom ekipom oštetio banjalučki medžlis za preko 740.000 KM!?

VIJESTI

Osnovni sud u Banjaluci potvrdio je optužnicu protiv bivšeg banjalučkog Muftije Osmana Kozlića (58), nekadašnjeg predsjednika Medžlisa Islamske zajednice u Banjaluci Kasima Mujičića (77), bivšeg predsjednika Izvršnog odbora Medžlisa IZ Almira Hodžića (38) i nekada glavnog imama Muhedina Spahića (38) zbog sumnje da su oštetili Medžlis IZ Banjaluka za više od 740.000 KM.

Šteta je pričinjena tako što su optuženi trećim licima prodali zemlju u Banjaluci i Trnu kod Laktaša, vlasništvo Medžlisa IZ, za izgradnju stambenih ili poslovnih objekata piše Atv.

Prema optužnici, koja je podijeljenja u četiri tačke, Mujičiću i Kozliću na teret je stavljeno krivično djelo nesavjestan rad u službi, Hodžić se tereti za dva krivična djela zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja, kao i Spahić koji je osumnjičen i za falsifikovanje ili uništavanje službene isprave.

”Mujičić koji je bio ovlašten za zastupanje Medžlisa IZ je 21. oktobra 2014. godine bez saglasnosti Vijeća muftija kod notara zaključio ugovor o zamjeni nekretnina sa pravnim subjektom, a koji se odnosi na zamjenu vakufskof zemljišta, odnosno groblja Vakuf Mehdibegove džamije u površini od 3.563 kvadrata. Saglasnost je kasnije pribavljena od Vijeća muftija 6. aprila 2015. godine uz određene izmjene ugovora koje su se ticale kvadrature stambenog i poslovnog objekta.

Na osnovu toga Mujičić je, kao jedan od potpisnika, propustio dužnost nadzora i nesavjesno postupio neizvršivši svoju službenu dužnost tako što je trebao zahtjevati sačinjavanje novog ugovora ili aneksa postojećeg što nije učinio. To je za posljedicu imalo prodaju nekretnina od strane posjednika i vlasnika trećoj osobi B.J. čime je Medžlis IZ oštećen za 453.293 KM”, navodi se u optužnici.

Kozlić je, kao Muftija Mustijstva Banjalučkog, optužen da je bio supotpisnik i garant Ugovora o zamjeni spornih nekretnina opisanih u 1. tački optužnice.

Hodžić je optužen da je kao predsjednik Izvršnog odbora Medžlisa IZ Banjaluka u namjeri da drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist 21. aprila 2016. kod notara zaključio Ugovor o besteretnom prenosu prava svojine i posjeda na nekretnini kojim je prenio bez naknade Vakufsko zemljište u Kozarskoj ulici (njiva u Vakufu Hadžibabine džamije i groblje) na firmu iz Banjaluke. Ugovor je zaključen bez prethodno pribavljenog odobrenja Vijeća Muftija usljed čega je Medžlis IZ oštećen za iznos od 200.000 KM.

Dodaje se da je Hodžić, zajedno sa Kozlićem i investitorom izgradnje, 13. jula 2016. potpisao ugovor o zajedničkom ulaganju sa firmom iz Banjaluke kao suinvestitorom izgradnje poslovnog objekta u ulici Meše Selimovića, na vakufskom zemljištu Ferhat-pašine džamije (254 kvadrata). Time je ušao u realizaciju ugovora i izgradnju poslovnog objekta bez pribavljene saglasnosti i odobrenja Vijeća muftija. Time je prekoračio granice svojih ovlašćenja.

”Iako je ugovorom o zajedničkom ulaganju utvrđena fiksna cijena pruženih usluga optuženi je 17. januara 2017. godine zaključio još jedan ugovor u ime Medžlisa IZ Banjaluka kao naručilac o izvođenju druge faze građevinskih radova za ugovorenu cijenu od 73.000,00 KM, a koja je putem blagajne gotovinski isplaćena izvođaču K. A., čime je pričinio štetu Medžlisu IZ”, navodi se u optužnici

Muhedinu Spahiću na teret je stavljeno da je kao glavni imam i punomoćnik Hodžića 21. aprila 2017. godine bez saglasnosti Vijeća muftija zaključio ugovor o prenosu prava svojine na nepokretnosti u Kozarskoj ulici na firmu iz Banjaluke, čime je oštetio Medžlis za 14.600 KM. Istovremeno je sačinio Odluku o raspolaganju nepokretne imovine Medžlisa u kojoj je unio neistinite podatke, odnosno da je istu donio izvršni odbor Medžlisa dana 24. marta 2017. godine, a koju je potom ovjerio pečatom Medžlisa i upotrijebio je u pravnom prometu za zaključivanje predmetnog ugovora.

Optužen je i da je 14. juna 2016. zaključio Ugovor o prenosu prava svojine na vakufskoj zemlji u Trnu kod Laktaša sa Medžlisa na firmu iz Banjaluke. To je učinio suprotno proceduri i bez odobrenja Vijeća muftija da bi 14. marta 2017. godine prometovao nekretnine zaključivši kupoprodajni ugovor po cijeni od 30.000,00 KM, čime je firmi iz Banjaluke pribavio imovinsku korist.