Nešto se čudno dešava na bh. nebu: Avion srbijanskih oznaka pravio dosta čudne krugove iznad gradova u BiH?

VIJESTI

Na portalu Flight radar danas je uočena čudna putanja aviona sa oznakom YU-BTC 350.

Ovaj je avion uzletio danas sa aerodroma u Tuzli u 12 sati a njegov let trajao je do 13:42h kada se isti vratio na Međunarodni aerodrom Tuzla.

Prije ovog leta isti avion je u 9h poletio iz Beograda za Tuzlu.

Na portau Flight radar se vidi, ukoliko ukucate Yu-btc, da je ovaj avion danas letio iznad Tuzle, Sarajeva, Travnika, Dervente u kojem je avion pravio “čudne krugove” te više puta nadlijeće nad Bosnom i Hercegovinom.

Avion koji posjeduje sistem za kalibražu

Avion YU-BTC je opremljen sa visoko pouzdanim i savremenim sistemom za kalibražu AD-AFIS-260. Sistem za kalibražu ima mogućnosti istovremenog mjerenja signala generisanih od više zemaljskih uređaja (ILS, MKR, VOR, NDB, TACAN, DME). U režimu skeniranja DME, postoji mogućnost provjere do 8 DME uređaja u realnom vremenu. Korišćenje kalibrisanih 3D dijagrama zračenja antena, obezbjeđuje se usklađenost mjerenja jačine polja signala iz prostora, sa zahtjevima definisanim u ICAO Doc. 8071, navodi se na stranici kontrole letenja Srbije i Crne Gore, Smatsa.rs.

Osnovu tehničke podrške za provjeru i kalibraciju ZRNS iz vazduha i validaciju letnih procedura čine jedan avion Hawker Beech Super King Air 350 sa ugrađenim sistemom za kalibražu AD-AFIS-260. Proizvodnju sistema za kalibražu i njegovu ugradnju u avion izvršila je Aerodata AG, u skladu sa važećim međunarodnim standardima i zahtjevima.

SMATSA doo je tehnički opremljena i stručno osposobljena za pružanje usluga kalibraže iz vazduha za sljedeća zemaljska radio-navigacijska sredstva:

SMATSA doo je osposobljena za provjeru sistema za nadzor vazdušnog saobraćaja:

Primarnog i sekundarnog radara (PSR & SSR sa MODE-A/C/S opcijom)
Multirateration (MLAT/WAM)
ADS-B
Analizu impulsa koji se emituju na frekvenciji 1030 MHz od strane SSR