NIKŠIĆ ZABRINUT: Problem koji zahtijeva hitno rješavanje

POLITIKA

Vlada je po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog rebalansa budžeta FBiH, a tim povodom na društvenim mrežama se oglasio federalni premijer Nermin Nikšić.

-Na taj način želimo ublažiti problem nedostatka novca u Fondu solidarnosti FBiH. To je problem koji zahtijeva hitno rješavanje jer se radi o financiranje liječenja najtežih oboljenja, osoba kojima svaki dan odgađanja može biti presudan.

Nažalost to je pitanje koje se neće riješiti ovakvim jednokratnim akcijama, ali s druge strane pokazuje da smo ga prepoznali i da smo u dogovoru s predstavnicima tih udruženja na tragu sistemskog rješenja za sljedeću godinu.

Vlada Federacije je Kantonalnim vladama i kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja, koji su ostvarili suficit, uputila inicijativu i pozvala ih da se pridruže naporima u rješavanju problema liječenja pacijenata oboljelih od karcinoma i osiguraju dio novca potrebnog za njihovo liječenje do kraja godine.

Dodatni razlozi za rebalans budžeta uključuju usklađivanje budžeta vezano za usvajanje izmjena i dopuna Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite žrtava rata, potrebe za dodatnim novcem u primjeni Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH kao i Odluke o vanrednom usklađivanju penzija za 3,9% koja se primjenjuje od maja ove godine, poručio je Nikšić.

 

 

Počela je vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u čijem je najavljenom dnevnom redu Prijedlog rebalansa ovogodišnjeg federalnog budžeta, upućen po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru iz Vlade FBiH.

Vlada je predložila da ovogodišnji ukupni iznos federalnog budžeta nakon rebalansa bude 6.937.563.355 KM, što je za 211,7 miliona KM ili 3,1 posto više u odnosu na sadašnji.

Obrazlažući razloge za hitni postupak, iz Vlade su naveli revidirane projekcije makroekonomskih indikatora za 2023. godinu i revidirane projekcije indirektnih poreza, kao i mjere Evropske centralne banke u borbi s inflacijom (podizanje referentnih kamatnih stopa) te nemogućnost izvršavanja pojedinih rashoda koji su na osnovu usvojenih amandmana postali sastavni dio budžeta FBiH za 2023.

U obrazloženju Ministarstva finansija navedeni su ključni razlozi za rebalans a uključuju otklanjanje tehničkih grešaka na pojedinim ekonomskim kodovima u budžetu i Zakonu o izvršavanju budžeta, nastalih kao posljedica usvojenih amandmana tokom parlamentarne procedure prvobitnog usvajanja budžeta; usvajanja izmjena i dopuna Zakona osnovama socijalne zaštite, zaštite žrtava rata, kao i Odluke o vanrednom usklađivanju penzija u procentu 3,9, s primjenom od maja 2023.

Razlozi su i povećanje iznosa za kamate u otplatama vanjskog duga usljed rasta Euribora te potreba za dodatnim novcem u primjeni Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH, kao i potrebno povećanje iznosa u Fondu solidarnosti pri Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

U obrazloženju je Ministarstvo navelo, s obzirom na to da je Vlada Federacije BiH na trećoj sjednici 19.5.2023. donijela Odluku o vanrednom usklađivanju penzija 3,9 posto, počev od isplate majske penzije, za ovo usklađivanje bilo potrebno osigurati dodatnih 69,6 miliona KM u tekućoj fiskalnoj godini.

 

Osim toga, usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom došlo je do povećanja osnovice koja se primjenjuje od 1.4.2023. godine te je pored planiranih 160 miliona KM, bilo potrebno osigurati još oko 67 miliona KM.

Za isplatu dječijeg dodatka je osigurano dodatnih 15,6 miliona KM.

Za Fond solidarnosti pri Zavodu osiguranja i reosiguranja FBiH obezbijeđeno je deset miliona KM.

Utvrđujući prijedlog izmjena i dopuna budžeta FBiH za 2023. godinu, Vlada je na inicijativu premijera Nermina Nikšića, pozvala kantonalne vlade i kantonalne zavode zdravstvenog osiguranja, koji su iskazali suficit, da se pridruže naporima Federalne vlade u rješavanju problema liječenja pacijenata oboljelih od karcinoma i osiguraju dio novca potrebnog za njihovo liječenje do kraja godine.

Uz prijedlog rebalansa, iz Vlade su u parlamentarnu proceduru upućene i odgovarajuće izmjene i dopune Zakona o izvršavanju ovogodišnjeg federalnog budžeta.

Da bi stupili na snagu, potrebno je da i rebalans i izmijene navedenog zakona odobre u istom tekstu oba doma Federalnog parlamenta na njihovim zasebnim sjednicama.