PADAJU, JEDAN PO JEDAN: Potvrđena optužnica protiv još jednog načelnika općine iz SDA, tereti se za…

POLITIKA
Sumnjiči se da je počinio krivično djelo iz člana 383.stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH.

  • Općinski sud u Sanskom Mostu potvrdio je optužnicu protiv načelnika Farisa Hasanbegovića koji se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja.

    “Optuženom se stavlja na teret da je dana 21.01.2021.godine kao službena osoba, načelnik Općine Sanski Most svjestan da svoja ovlaštenja koristi kako bi pribavio korist D.M. stvorio formalne uslove kako bi zaposlio D.M. na radno mjesto Viši referent i likvidator u Službi finansija, trezora i zajedničkih poslova Općine Sanski Most, a znajući pri tom da D.M. ima završenu elektrotehničku školu, donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općine Sanski Most. Istim Pravilnikom je dodao kao uslov u pogledu stručne spreme za navedeno radno mjesto da kandidat pored ekonomske škole mora imati završenu elektrotehničku školu iako je znao da ta stručna sprema ne odgovara opisu poslova za radno mjesto Višeg referenta i likvidatora.

     

    Nakon izmjene Pravilnika optuženi je raspisao Javni oglas za prijem namještenika na navedno radno mjesto i donio rješenje o prijemu namještenika u radni odnos te na taj način pribavio korist D.M. u vidu zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme”, navodi se iz Kantonalnog tužilaštva USK.

    Hasanbegović se tereti da je kao službena osoba, načelnik Općine Sanski Most svjesno iskoristio svoja službena ovlaštenja i na taj način pribavio drugom korist čime je počinio krivično djelo iz člana 383.stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH.