POD LUPOM TUŽILAŠTVA BIH DEVET PRIVATNIH FAKULTETA ZBOG LAŽNIH DIPLOMA

POLITIKA

Prošlo je deset mjeseci otkako su u akciji “Klaster” pripadnici SIPA-е uhapsili jedanaest osoba, među kojima su bili profesori, dekani i rektori, zbog sumnje u izdavanje lažnih diploma.

Pod lupom Tužilaštva Bosne i Hercegovine je devet privatnih fakulteta, a tužilačka odluka zbog obima istražnih radnji još nije donesena.

Kao rezultat vanrednih kontrola, koje je zatražilo resorno Ministarstvo povodom akcije SIPA-e, Inspektorat Republike Srpske je Visokoj školi za primijenjene i pravne nauke “Prometej” iz Banje Luke naložio da poništi 110 diploma, a na 126 otkloni nedostatke, piše BN.

– Utvrdili smo da je na određenim univerzitetima moguće steći akademsko zvanje doktora ili magistra za pet dana. Možemo na benzinskoj pumpi da kupimo diplomu, naprimjer, inžinjera građevinarstva – riječi su Milanka Kajganića, glavnog tužioca Tužilaštva BiH.

Ovako je o aferi kupovine diploma “Klaster” govorio glavni tužilac. Istragom Tužilaštva BiH obuhvaćeno je 15 osumnjičenih osoba sa devet privatnih fakulteta iz Banje Luke, Travnika, Mostara i Brčkog. U Tužilaštvu BiH ističu da zajedno sa pripadnicima SIPA-e prioritetno postupaju po ovom predmetu, ali da istraga još nije završena.

– Intenzivno se vrši analitička obrada izuzetno obimne dokazne građe i materijalne dokumentacije koja je po naredbama Suda BiH privremeno oduzeta od visokoškolskih ustanova, uz istovremeno provođenje potrebnih vještačenja, saslušanja velikog broja svjedoka i drugih istražnih radnji – navode iz državnog Tužilaštva.

Među fakultetima koji su pod istragom je i “Prometej” iz Banje Luke kojem je Inspektorat naložio da poništi 110 diploma, a da za 126 ispravi greške, jer diplome ne sadrže podatak o vrsti studija. Resorno ministarstvo je odbilo žalbu “Prometeja” kao neosnovanu, zbog čega je ova visoka škola pokrenula upravni spor pred sudom.

– Ova visokoškolska ustanova, iako je znala za ovu obavezu, to nije uradila, te je nastavljala da nezakonito dodjeljuje akademska zvanja licima koja su završila strukovne studije – navode iz resornog ministarstva.

Korupcija u obrazovanju odgovara i onima koju su na vlasti, ali i onima koji nisu, a žele biti, ocjenjuju u Transparency International-u BiH (TI BiH).

– Hiperprodukcijom kadrova dolazi do lakšeg zapošljavanja, najčešće lica koja su stranačka vojska. Praksa je do sada pokazala da lica koja su procesuirana su oni koji su izgubili političku snagu i nisu više na nekoj bitnoj funkciji – kaže Damjan Ožegović iz TI BiH.

Profesor na javnom fakultetu smatra da borba treba da krene od onih koji žele da kupe diplomu, što ne umanjuje odgovornost onih koji nude sticanje akademskih zvanja na nezakonit način. Ističe da bi relicenciranje trebalo biti rigoroznije.

– Ako se uoče nepravilnosti, kako neko može da dobije ponovo licencu? Znamo da postoje fakulteti na kojima je ustanovljeno da su prodavali diplome i dobili ponovo licencu. Kako je to moguće? Time podražavamo prodaju diploma – naglašava Borislav Vukojević, profesor Fakulteta političkih nauka Banjaluka.

Fakulteti koji su pod istragom, u prošloj godini su imali ukupne prihode od 20 miliona maraka i dobit veću od 2,2 miliona maraka. U akciji Klaster je privremeno oduzeto 450.000 maraka.