POTOP MINISTRA NEŠIĆA: Ne postoje nikakve nejasnoće u vezi statusa visokog predstavnika

POLITIKA

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, povodom informacija koje se tiču diplomatskog statusa visokog predstavnika Hans Christiana Friedricha Schmidta u Bosni i Hercegovini, iz raspoložive dokumentacije obavještava da ne postoje nikakve nejasnoće u vezi statusa visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu niti njegove notifikacije.

U reakciji Ministarstva vanjskih poslova BiH na upit Fene, a na temu statusa visokog predstavnika Christiana Schmidta i navoda iznesenih na današnjoj pres-konferenciji, navedeno je da je Ambasada Savezne Republike Njemačke verbalnom notom od 26.07.2021. godine dostavila informaciju o dolasku novog visokog predstavnika za BiH i članova njegovog osiguranja, te je u verbalnoj noti zamolila da se članovima osiguranja izdaju dozvole za unos i nošenje naoružanja na teritoriju Bosne i Hercegovine.

– Ured visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu verbalnom notom od 29.07.2021. godine zvanično je izvršio notifikaciju dolaska visokog predstavnika za BiH Hans Christian Friedrich Schmidta dana 30.07.2021. putem graničnog prelaza Ivanica – odgovoreno je Feni iz MVP BiH.

Navedeno je da je Ambasada Savezne Republike Njemačke verbalnom notom od 29.07.2021. godine dostavila informaciju i da će novog visokog predstavnika osiguravati policijski službenici iz Njemačke i zamolila da se članovima osiguranja izdaju dozvole za unos i nošenje naoružanja na teritoriju BiH.

Napominje se da je Ministarstvo vanjskih poslova BiH svojim aktom od 27.07.2021. godine proslijedilo Ministarstvu sigurnosti BiH – Direkciji za koordinaciju policijskih tijela, Graničnoj policiji BiH, te Carinskoj ispostavi Aerodroma Sarajevo verbalnu notu Ambasade Savezne Republike Njemačke od 26.07.2021. godine kojom je zatražila dozvole za nošenje oružja za pripadnike obezbjeđenja i procjenu sigurnosne situacije, na njihovo daljnje postupanje.

– Ured visokog predstavnika se verbalnom notom 03.08.2021. godine obratilo ovom ministarstvu sa zahtjevom za izdavanje identifikacione iskaznice za Hans Christian Friedrich Schmidta te u istom priložili i kopiju njegovog diplomatskog pasoša u kojem je otisnut ulazni štambilj na graničnom prelazu Ivanica – navode iz MVP BiH.

 

 

Podsjećaju da je ista procedura provedena i u slučaju visokog predstavnika za BiH Valentina Inzka kada je najavu izvršila Ambasada Republike Austrije, a zahtjev za Identifikacionu iskaznicu i zvaničnu notifikaciju izvršio Ured visokog predstavnika za BiH.

Iz MVP BiH napominju da Član 2. Stav (i) Pravilnika o uslovima i načinu izdavanja posebnih identifikacionih dokumenata po osnovu službovanja u diplomatskim i konzularnim predstavništvima i predstavništvima međunarodnih organizacija u BiH kaže: “Notifikacija označava obavještenje diplomatskim putem o stupanju na dužnost ili prestanku obavljanja dužnosti članova diplomatskih i konzularnih predstavništava i predstavništava međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini. “

Dok Član 3. navedenog Pravilnika kaže: „Diplomatsko i konzularno predstavništvo i predstavništvo međunarodne organizacije u BiH treba notifikovati Ministarstvu vanjskih poslova BiH nove članove i članove njihove porodice po njihovom dolasku u BiH“.

Nadalje, navode iz MVP BiH, Član 4. navedenog Pravilnika kaže: “Na osnovu notifikacije iz člana 3. ovog Pravilnika, Ministarstvo izdaje odgovarajuću identifikacijsku iskaznicu, kojom se potvrđuje identitet i status njenog nosioca u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961. godine“.

Napominju da Član 7. navedenog Pravilnika navodi da se identifikacijska iskaznica tipa MO izdaje strancu, šefu, zamjeniku i osoblju organizacija Ujedinjenih naroda i specijaliziranih ustanova Ujedinjenih nacija, te drugih međunarodnih organizacija u BiH kojima je međunarodnim ugovorima koji obavezuju BiH dat imunitet diplomatskog agenta, i članovima njihovih porodica bez obzira na vrstu pasoša.

– Dakle, notifikaciju ne vrše Ujedinjene nacije već u skladu sa odredbama Aneksa 10. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, potpisanim 14.12.1995. godine Ured visokog predstavnika u BiH koji ima status diplomatskog predstavništva – ističu iz MVP BiH.

Dodaju kako je iz svega navedenog jasno da je Ministarstvo vanjskih poslova u potpunosti postupilo u skladu sa Zakonom i svojom nadležnošću.

 

– Da je najavu osiguranja izvršila Ambasada Savezne Republike Njemačke koja je u verbalnoj noti potvrdila da će novog visokog predstavnika osiguravati policijski službenici iz Njemačke i zamolila da se članovima osiguranja izdaju dozvole za unos i nošenje naoružanja na teritoriju BiH. Ministarstvo vanjskih poslova je proslijedilo molbu za izdavanje dozvola za naoružanje Ministarstvu sigurnosti, a čija je to i nadležnost.

Da je zvaničnu notifikaciju uradio Ured visokog predstavnika za BiH (OHR) svojom verbalnom notom od 29.07.2021. godine, te je verbalnom notom od 03.08.2021. godine zatražena i izdata ID iskaznica.

Gospodin Hans Christian Friedrich Schmidt uživa status diplomatskog agenta u skladu sa odredbama Aneksa 10. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i u skladu sa odredbama Bečke konvencije o diplomatskim odnosima iz 1961 godine – navodi se u reakciji MVPBiH.

OGLASILA SE I NJEMAČKA AMBASADA U BiH

Nenad Nešić, ministar sigurnosti BiH je u posljednjem obraćanju kazao da Christian Schmidt nije visoki predstavnik, te da se nelegalno predstavlja kao takav.

N1 je komentar na ove navode potražila i u Njemačkoj ambasada u BiH, na što su dobili kratak odgovor:

“Christian Schmidt je visoki predstavnik. Ured visokog predstavnika je uredno prijavio Christian Schmidta”, saopćeno je kratko iz Ambasade Njemačke u BiH.