SDA IZABRALA POTPREDSJEDNIKE: Među njima i Novalić, ali i jedna žena

POLITIKA

Na 8. Kongresu Stranke demokratske akcije (SDA) izabrano je devet potpresjednika Stranke, a njihova imena večeras je saopštio predsjednik Izborne komisije SDA Nezir Pivić.

U narednom mandatnom periodu funkciju potpredsjednika SDA obavljat će: Mirsad Mujić, Ramiz Salkić, Fadil Novalić, Mirsad Zaimović, Edin Ramić, Muamer Zukić, Šerif Špago, Aida Obuća i Haris Zahiragić.

Među devet potpredsjednika SDA, dva su iz Republike Srpske i jedna je žena.

Jedan od kandidata za potpredsjednika Stranke Safet Softić odustao od kandidature za tu poziciju, o čemu je predsjednik Izborne komisije SDA Nezir Pivić informirao delegate kongresa.

Prije glasanja za potpredsjednike SDA, te članove Glavnog, Nadzornog i Etičkog odbora, delegati kongresa su većinom glasova odlučili da Bakir Izetbegović bude izabran za predsjednika Stranke. Osam delegata je glasalo protiv, a jedan je bio suzdržan.

S obzirom na to da je bio samo jedan kandidat za predsjednika SDA, odlučeno je da se izbor predsjednika Stranke za naredni mandatni period obavi javnim glasanjem, odnosno aklamacijom.

Delegati su u popodnevnom dijelu rada usvojili Programsku deklaraciju 8. Kongresa SDA, Statut SDA te Izvještaj o radu stranke između dva kongresa koji je podnio predsjednik stranke Bakir Izetbegović. Također su podržali Izjavu o osudi zličina, zaustavljanju sukoba i rješavanju palestinskog pitanja.

Novoizabrani predsjednik SDA Bakir Izetbegović je, nakon što je ponovno izabran za lidera SDA, izjavio novinarima da je fokus SDA na jednostavnim stvarima –  jačanju države i njenih institucija, te jačanju vladavine prava u BiH.

Po njegovim riječima, to je jedini garant za građane BiH. Ono što čini ljude jednakopravnim u ovoj zemlji i sigurnim jeste vladavina prava, vladavina zakona.

– To će biti fokusi rada SDA. Naravno, novi iskoraci ka članstvu u EU i NATO-u, jačanje naših Oružanih snaga, interoperabilnost tih snaga sa NATO snagama, izdvajanje potrebnih sredstava za zanavljanje svega onoga šta treba Oružanim snagama – naveo je Izetbegović.

Kad je u pitanju sama SDA, Izetbegović kaže da bi se u sljedeće četiri godine trebala desiti tranzicija.

– Dakle, odlazak, da tako kažem, ratne generacije, političara moje generacije i prebacivanje težišta i težine rada SDA i problema koje nosi SDA na generaciju ljudi koji su u punoj snazi. Dakle, tome se kanim posvetiti, otvoriti prostor, afirmisati, podučiti, pomoći mladim ljudima da preuzmu teret politike u BiH koji nije nimalo lak – rekao je Izetbegović.

Nakon što su objavljeni rezultati glasanja za potpredsjednike stranke, 8. Kongres SDA je okončao svoj rad.

Rečeno je da će se rezultati glasanja za Glavni, Nadzorni i Etički odbor prebrojavati tokom noći i bit će sutra tokom dana objavljeni na zvaničnoj stranici SDA i na oglasnoj ploči u Centrali SDA, što je u skladu sa Statutom stranke.