SEVLID HURTIĆ IZNIO SVOJU VERZIJU PRIČE: “Nema ništa sporno što je moja kompanija dobila 1,4 miliona KM na tenderima”

POLITIKA
“Da sam nekom iz porodice prenio vlasništvo nad NAM-om, onda bi opet nekome ostalo sporno. Nadam se da će to novim zakonom o sukobu interesa biti regulisano i da neće ostavljati nikakve nedoumice”, kaže Hurtić.

 

Transparency International u Bosni i Hercegovini objavio je da je izdavačka kuća NAM iz Tuzle koje je u vlasništvu ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlida Hurtića dobila nedavno na dva tendera više od 1,4 miliona maraka.

Novac je dodijeljen uprkos tome, kako tvrde u TIBiH, što je privatnim firmama državnih funkcionera izričito zabranjeno da sklapaju poslove vrijednije od 5.000 KM sa bilo kojim organom koji se finansira iz budžeta.

Hurtić je u kraćem razgovoru za Faktor iznio svoju stranu priče.

 

“Tačno je da sam ja vlasnik izdavačke kuće NAM. Moja kuća se bavi prodajom, između ostalog, i udžbenika, znači autorskim djelima, i tu nema ništa sporno. Očigledno u TIBiH nisu dobro pročitali sve stavke važećeg Zakona o sukobu interesa”, kaže Hurtić i nastavlja:

Da sam nekom iz porodice prenio vlasništvo nad NAM-om, onda bi opet nekome ostalo sporno. Nadam se da će to novim zakonom o sukobu interesa biti regulisano i da neće ostavljati nikakve nedoumice”, kaže Hurtić.

Iz TIBiH su naglasili kako je “sporno ipak to što Zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH jasno propisuje da ministri i drugi funkcioneri ne mogu biti članovi dio uprave bilo kojeg privatnog preduzeća koje sklapa ugovore ili na drugi način posluje s institucijama koje se finansiraju iz budžeta na bilo kojem nivou”.

Transparency International u BiH uputio je prijavu Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa BiH.