ŠPEKULACIJE: FADIL NOVALIĆ BI MOGAO POSTATI GENERALNI SEKRETAR SDA?

POLITIKA

Jednu od najvažnijih funkcija u Stranci demokratske akcije mogao bi preuzeti crnolistaš, bivši premijer i osuđeni Fadil Novalić.

Naime, prema informacijama Klixa, Novalić bi mogao postati novi generalni sekretar SDA.

Trenutni generalni sekretar SDA je Halid Genjac, koji je na funkciju imenovan u proljeće 2018. godine, nakon privremenog vršenja te dužnosti. On je zamijenio ranije suspendovanog i dugogodišnjeg generalnog sekretara SDA Amira Zukića.

Inače, prema statutu SDA generalnog sekretara bira Glavni odbor tajnim glasanjem na konstituirajućoj sjednici. Na listi za izbor moraju biti najmanje dva kandidata koje predlaže predsjednik stranke.