TEOLOG JOSIP ŠIMIĆ-ĐINĐIĆ: „Prof. dr. med. Sebija Izetbegović, generalna direktorica KCUS-a, je odličan menadžer. Od KCUS-a je napravila Barcelonu, na tome joj mnogi zavide.

VIJESTI

Redakcija

Nažalost, svjedoci smo svakodnevnih političkih orkestrirano – huškačkih, ali naručenih medijskih napada na generalnu direktoricu Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. sci. med. Sebiju Izetbegović, ali i njezin rad, na rad njezinog upravljačkog menadžmenta i slično (koji je po mojoj ocjeni i vlastitom uvjerenju odličan), a bez da se iznose konkretni valjani optužni dokazi, koji bi potvrđivali medijske napade na istu, nego se sve uglavnom i načelno zasniva na medijskim spinovima i političkim brutalnim napadima, zbog vjerske ili političke oprijedjeljenosti prof. dr. Sebije Izetbegović.

Papa Franjo iz Vatikana u svome naučavanju govori o smrtnim grijesima medija, a to su: dezinformacija (spin), blaćenje, kleveta i ogovaranje. Upravo su ovo najveći grijesi huškačko – podobnih orkestriranih medija i naručenih tekstova, a u vezi rukovodnog menadžmenta KCUS-a, na čelu sa prof. dr. med. Sebijom Izetbegović. Sam potpredsjednik F BiH, gosp. Refik Lendo, je više puta u svome intervju za medije kazao, da se protiv menadžmenta KCUS-a vodi motivirana politička medijska hajka.

Mnoge pompezne medijske objave, koje su iznijete na njezin račun putem podobnih medija i naručenih tekstova, kako na njezin rad, tako i na ličnost iste, bez provjere, koje se munjevito prenose, do sada su ocijenjene, kao blaćenje, kleveta i dezinformacije. O tome potvrđuje i činjenica da su određeni mediji presuđeni za klevetu, jer su iznosili neistine na račun i ličnost prof. dr. Sebije Izetbegović, generalne direktorice KCUS-a.

Smatram osobno, da treba istaći, da prof. dr. Sebija Izetbegović rukovodi KCUS-om dva mandata, a da je prethodno bila direktorica i Opće bolnice „Dr. Abdulah Nakaš“, koju je ostavila u fantastičnom stanju, te upravljanje takvom najvećom zdravstvenom ustanovom u Federaciji – KCUS-om – zacijelo nije lako.

Njoj to uspješno ide, posebno, kada se uzme u vidu činjenica, da je prof. Izetbegović reduciranjem svoga Kabineta i osoblja u istom, uštedi godišnje preko pola miliona maraka, koje su pokrali njezini prethodnici od kojih su nedavno neki od njih hapšeni po Naredbi Tužilaštva KS bili. Ovdje konkretno mislim, na dr. Farisa Gavrankapetanovića, brata od dr. Ismeta Gavrankapetanovića, direktora Opće bolnice „Dr. Abdulah Nakaš“, koji je hapšen prošle godine, zbog korupcije. U svomu tome treba istaći, da je Opća bolnica „Dr. Abdulah Nakaš“ za vrijeme dok se na čelu ove bolnice nalazi dr. Ismet Gavrankapetanović, bila predmetom istražnih radnji i optužnica, kao i pretresa, jer su ljekari Opće bolnice uzimali mito od pacijenata, a koji su osuđeni svaki na preko 3 godine zatvora.

Ovakvo što nemoguće je da se dogodi na Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu!

Prof. dr. med. Sebija Izetbegović je KCUS preporodila i isti u red dovela, a na čelo Klinika u sklopu KCUS-a postavila vrhunske stručnjake i profesionalce – stvorila je oko sebe dobar klub koji se zove Barcelona, i zato svaki zlonamjeran medijski napad usmjeren na nju i KCUS uspješno odbije.

Dolaskom prof. Sebije Izetbegović na čelo KCUS-a prekinuta je koruptivna i vrlo pokvarena praksa u kojem su liječnici KCUS-a slali pacijente (tal) u privatne zdravstvene ustanove radi pregleda i operativnih tretmana, iako su iste mogli besplatno u skladu sa zdravstvenim osiguranjem ostvariti na KCUS-u. Jedna od žrtava sam lično ja, koji sam u februaru/martu 2014. godine mogao ostvariti na KCUS-u besplatnu zdravstvenu uslugu – operacija želuca na Abdominalnoj hirurgiji KCUS-a, ali sam upućen u jednu privatnu zdravstvenu ustanovu na operaciju, koja je koštala preko 3 hiljade maraka, pod izgovorom da se to ne radi na KCUS-u. Operisao me liječnik u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, ni manje ni više, liječnik, koji još uvijek radi na KCUS-u i koji me uputio u privatnu zdravstvenu ustanovu.

Pisao sam u prošlosti protiv prof. dr. Sebiji Izetbegović, te sam mnogo puta kritikovao njen rad, oslanjajući se na druga medijska izvještavanja, misleći, da je to istina, ali sve do momenta dok se nisam uvjerio u suprotno, da se radi o vrhunskom menadžeru, čija ljudskost i profesionalnost nadilazi i moja očekivanja.

Oslanjao sam se na druga medijska “izvještavanja”, sve dok se nisam uvjerio suprotno, da je čovjek, pa Vi bi kazali – insan, da nije pokvarena, niti zla, kako ju podobni mediji predstaviti žele.

Svaka bi zdravstvena ustanova, osobito trebala biti mjesto gdje se ostvaruje briga za osobu i za koju se može reći: ovdje se ne vide samo liječnici i bolesnici, nego osobe koje se prihvaćaju i pomažu si, kao što je KCUS! To je ono što je uspjelo prof. Izetbegović. Kao teolog, želim reći i to podcrtati, da KCUS boljeg generalnog direktora doli od prof. dr. Sebije Izetbegović nije imao, niti će ga imati, jer kada pogledate historijat upravljanja KCUS-om njezinih prethodnika, svi su oni KCUS u dugove milijunske zavili i odvukli. Prije dolska prof. dr. Izetbegović na čelo KCUS-a, vladao je čisti javašluk, i to svi znaju. Taj javašluk ukinut je dolaskom prof. dr. Izetbegović na čelo KCUS-a.

Dolaskom prof. dr. Izetbegović na čelo KCUS-a, ti dugovi u stotinama miliona su vraćeni, a pacijenti zadovoljni, nema odlaska s posla za vrijeme trajanja radnog vremena, ili prijevremenog napuštanja posla radi obavljanja privatnih obaveza, osoblje je uljudno i profesionalno, uz pridržavanje najviših standarda medicinske etike, nema više friziranja u slobodno vrijeme, njezinim dolaskom korupcija je iščezla sa KCUS-a (opaska liječnici Opće bolnice “Dr. Abdulah Nakaš” su hapšeni i pravomoćno osuđeni za korupciju, a ne liječnici KCUS-a). Prof. dr. Sebija Izetbegović, kao generalna direktorica KCUS-a lično mi je više puta pomogla, ne samo meni, nego i drugima licima, o čemu sam javno svjedočio i istinu više puta za medije kazao, zbog čega su me prozvali SDA botom, samo jer sam se usudio progovoriti o jednom dobrom činu, o ljudskosti iste, koja je nadišla moja očekivanja.

Prof. dr. Sebija Izetbegović bila je neosnovano potvarana, da je odbila, da KCUS liječi mldb. Nadin Smajlović, međutim, pravomoćnom odlukom Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu i Federalnog tužilaštva F BiH, utvrđeno je, da to nikada nije rekla, niti bilo kome liječenje zabranila, usljed čega je donesena Naredba o neprovođenju istrage protiv prof. dr. Izetbegović.

Tu su i neslavne optužbe na račun prof. dr. Sebije Izetbegović, generalne direktorice KCUS-a, kojom su je pojedinci prijavili Tužilaštvu Kantona Sarajevo, da je navodno falsifikovala dokumente vezano za njezin akademski put. Tužilaštvo Kantona Sarajevo, postupajući po ovim prijavama, provelo je detaljnu i temeljitu istragu u suradnji sa pravosuđem R. Hrvatske, te donijelo Naredbu o neprovođenju istrage protiv prof. dr. Sebije Izetbegović, o čemu je izdato zvanično saopćenje, zaključivši, da su prijave protiv nje neosnovane, da ništa nije falsifikovala, niti bilo koga prevarila, te da nije – kako Tužilaštvo KS u svome saopćenju navodi – počinila niti jedno krivično djelo propisano Krivičnim zakonom F BiH, obzirom, da je oko akademskog puta sve autentično.

Općinski sud u Sarajevu je svojim Rješenjem u dva navratau predmetu, broj: 65 0 P 1030604 23 Mo od 19. 04. 2023. godine i 65 0 P 1030604 23 Mo od 22.06.2023. godine utvrdio, da su “prof. dr. Sebiji Izetbegović povrijeđena njezina prava, a kada je u pitanju ispitivanje njezina akademskog puta od strane UNSA, te da rektor UNSA u konkretnom slučaju radi nezakonito”, o čemu je postao predmetom istrage Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Dodajem da u prilog prof. dr. Izetbegović ide činjenica da je za svoga mandata (dva mandata) sve dugove (netko je te novce opljačkao) svojih prethodnika vratila.

KCUS u rad, red i disciplinu dotjerala, Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCUS-a je u potpunosti obnovljena i restauirana, kao i mnoge druge. Nitko od medija o ovome nije pisao, osim mene. To mogu samo lumeni. Čini se, da mediji vole samo loše o njoj (op.a. prof. S. Izetbegović) pisati, pa postoji jedna izreka koja kaže: “Kada Vas svi napadaju, tada morate znati, da pčele slijeću i bodu najljepše cvjetove, koji puno meda daju”!

Odlazak prof. dr. Sebije Izebegović sa čela KCUS-a bio bi poguban po tu ustanovu, jer trebate imati u vidu, da je ona od rijetkih, koja pored, što je specijalista ginekologije i akušerstva, je i subspecijalista uroginekologije i subspecijalista ginekološke hirurške onkologije, te je jedna od rijetkih doktora na KCU Sarajevo, koja ima, pored specijaliste, i dvije subspecijalizacije. Stanje u Općoj bolnici „Dr. Abdulah Nakaš“ o čemu sam pisao je katastrofalno, operacije su sve obustavljene, mašine u kvaru. Ovakvo što, nemoguće je da se dogodi na KCUS-u, jer imate dobar menadžment.

Čak je i sadašnji najveći kritičar prof. dr. Izetbegović, Elmedin Dino Konaković priznao, da je „prof. dr. Sebija Izetbegović odličan menadžer“!

Oslanjajmo se na činjenice, a ne ‘ko šta želi i šta nam političari serviraju, koji su do jučer prof. dr. Sebiju Izetbegović u zvijezde zakivali.

Konačno, treba imati u vidu, da se nije rodio ‘ko je svijetu ugodio, pa tako i ja govorim ono što smatram ispravnim, a ne ono što će većina da podrži.