VIJEĆE MINISTARA PALO NA ISPITU: Ništa od američkih helikoptera, donesena odluka o zastavi

POLITIKA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ureda predsjedateljice, jednoglasno je donijelo Odluku o isticanju zastave Europske unije (EU) u ministarstvima, upravnim organizacijama i drugim tijelima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine – u novom tekstu.

Isticanjem zastave EU-a uz zastavu BiH, Vijeće ministara BiH, nakon što je Bosna i Hercegovina dobila status kandidata, izražava opredijeljenost i posvećenost ciljevima i europskim vrijednostima na kojima počiva EU, kao što su poštovanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanje ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina, u društvu u kojem prevladavaju pluralizam, nediskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakost žena i muškaraca.

Prema Odluci, uz zastavu BiH, na zgradi u kojoj se nalazi sjedište ministarstva, upravne organizacije i drugog tijela koje je osnovalo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ističe se zastava Europske unije. Prednost u isticanju ima zastava Bosne i Hercegovine.

Kada se ističu jedna pored druge, zastava Bosne i Hercegovine se nalazi s lijeve strane, sprijeda gledano, u odnosu na zastavu Europske unije.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku BiH, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

BiH u carinskom programu EU

Vijeće ministara BiH usvojilo je Prijedlog sporazuma između Europske unije i Bosne i Hercegovine о sudjelovanju Bosne i Hercegovine u carinskom programu Unije (Customs), predlagača Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Na ovaj način Bosna i Hercegovina praktično nastavlje sudjelovanje u ovom programu, nakon što je Customs 2020. uspješno implementiran u razdoblju od 2014. do 2020. godine.

Novi sporazum omogućava Bosni i Hercegovini korištenje resursa i znanja EU-a u oblasti carina za lakše integriranje u Europsku uniju, uz unapređenje administrativnih postupaka u oblasti carina, bolju razmjenu informacija i tehničku potporu u jačanju kapaciteta BiH u ovoj oblasti.

 

 

Opći cilj programa Customs je potpora carinskoj uniji i carinskim tijelima u njihovu zajedničkom radu i djelovanju kao jednom tijelu kako bi se zaštitili financijski i gospodarski interesi Unije i njezinih država članica, osigurala sigurnost i zaštita unutar Unije u borbi protiv nepoštene i nezakonite trgovine, uz istodobno olakšavanje zakonite poslovne aktivnosti.

Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

NOVI PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA E-AUKCIJE, S OZNAKOM „EI“

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za javne nabave, donijelo je Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije, kojim se djelomično usklađuje  zakonodavstvo BiH s  pravnom stečevinom Europske unije u ovoj oblasti.

Ovim pravilnikom, koji nosi oznaku „EI“, želi se osigurati smanjivanje troškova javnih sredstava i potaknuti konkurencija kako bi se osigurala bolja vrijednost za novac te unaprijedila transparentnost postupka javne nabave.

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije ima potencijal za značajna poboljšanja učinkovitosti pojedinačnih postupaka javnih nabavi, cjelokupnog sustava i djelovanja tržišta javnih nabava.

Novim pravilnikom, čija primjena počinje 1. 1. 2024. godine, zamijenit će stari, koji je stupio na snagu 2016. godine.

RATIFIKACIJA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog odluke o ratifikaciji Međunarodnog sporazuma između Europske unije, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, o sudjelovanju BiH u programu Unije pod nazivom Program jedinstvenog tržišta, koji je potpisan 18. srpnja 2023. godine u Bruxellesu.

 

Ministarstvo vanjskih poslova BiH će prijedlog ove odluke dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru ratifikacije.

RAZRJEŠENJA I IMENOVANJA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o isteku mandata ravnatelju i pomoćniku ravnatelja Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini te o upražnjenom mjestu pomoćnika direktora Centra za uklanjanje mina u BiH.

Dužnosti ravnatelja i pomoćnika ravnatelja za operacije Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini razriješeni su Saša Obradović i Dragan Stojak, zbog isteka mandata.

Za vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za uklanjanje mina u BiH do okončanja natječajne procedure, a najdulje do tri mjeseca, imenovan je Enis Horozović.

Za v. d. pomoćnika ravnatelja Centra za uklanjanje mina za operacije, odnosno za potporu i financije, imenovani su Ivan Dunđer i Biljana Ristić do okončanja natječajne procedure, a najdulje do tri mjeseca.

Na sjednici je Jelena Cvijetić razriješena dužnosti v. d. zastupnika Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava na osobni zahtjev radi preuzimanja dužnosti pravobraniteljice/zamjenice pravobraniteljice BiH.

Istodobno je na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice utvrđen i bit će dostavljen na imenovanje Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine prijedlog dva člana iz Vijeća ministara BiH za povjerenstvo za izbor i imenovanje zastupnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava, saopćeno je iz Vijeća ministara.

Vijeće ministara BiH nije danas donijelo odluku o izdvajanju novca za nabavku američkih helikoptera. Protiv su glasali ministri iz RS-a