VLADA FBIH PRIHVATILA INICIJATIVU: USKORO KREĆE RAZDVAJANJE TRAŽILACA POSLA OD ONIH KOJI SU NA BIROU ZBOG ZDRAVSTVENOG

POLITIKA

Vlada Federacije BiH dala je zeleno svjetlo za inicijativu delegatkinje Jelene Pekić za radzvajanje aktivnih tražilaca posla od korisnika prijavljenih na biroima za zapošljavanje zbog zdravstvenog osiguranja. Ako se ovaj korak realizuje, stopa registrovane nezaposlenosti u Federaciji će se značajno smanjiti. Uskoro se očekuje i da Vlada FBiH u parlamentarnu proceduru uputi zakonska riješenja za smanjivanje doprinosa, zakon o porezu na dohodak, te zakon o minimalnoj plati i online fiskalizaciji.

„Poslat ćemo snažnu poruku investitorima, osigurati podršku najugroženijim i funkcionalno omogućiti biroima da rade svoj posao, da prestanu biti centri za formalne upise. Ova reforma će olakšati biroima da prebace svoje kapacitete na trening programe i podršku aktivnim tražiocima posla“, poručila je Pekić

Jelena Pekić: Uputila inicijativu

Zaključno sa augustom 2023. godine na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje bila je registrirana 276.931 osoba. Udio ženske populacije u broju nezaposlenih iznosi 165.763, odnosno 59,86%, dok 30,23% osoba prvi put traži zaposlenje. U Kantonu Sarajevo je registrovano 52.748 nezaposlenih osoba, što čini stopu nezaposlenosti od 26,46%. Od ukupnog broja nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo, 61,85% su žene.

„Hvala premijeru Nikšiću i ministru Deliću što su prepoznali ovu inicijativu, i što svojim radom nastoje kreirati set rješenja koji na sveobuhvatne načine mijenja odnos prema pitanju zapošljavanja. Rješenja su tu, o ovome pričamo 10 godina, i na tome ne treba da bude neslaganja. Sve je to zajednički posao kojim zajedno možemo promijeniti stanje“, zaključuje Pekić.

U obrazloženju inicijative od strane Vlade FBiH, je naglašeno da je resorno Ministarstvo rada i socijalne politike pripremilo prednacrt Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba koji je trenutno dostavljen nadležnim institucijama na mišljenje, te da će se razmatrati mogućnost za izmještanje zdravstvenog osiguranja iz službi zapošljavanja, a što će zahtjevati izmjene propisa koji uređuju pitanje zdravstvenog osiguranja, poreza i doprinosa.