ŽIVOT U PANDEMIJI: Granični policajci BiH optuženi jer su dopustili ulaz u državu Albancu koji nije imao potvrdu o vakcinaciji

VIJESTI
Navedeni optuženi postupili su protivno odredbama Konvencije UN-a protiv korupcije (UNCAC), Zakona o strancima, Pravilnika o ulasku i boravku stranaca i Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u BiH.

Tužilac Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv  Nijaza Halilovića (1973) iz Goražda i Đorđa Mijovića (1991) iz Istočne Ilidže, policijskih službenika zaposlenih u Graničnoj policiji BiH.    

Optuženi se terete da su dana 26.08.2021. godine na MGP Hum, opština Foča, obavljajući poslove i zadatke ovlaštenih službenih lica Granične policije BiH, raspoređenih na poslovima prvooptuženi vođe tima, a drugooptuženi policajaca granične kontrole lica i vozila na ulazu u BiH, zahtijevali i primili dar da u okviru svojih ovlaštenja izvrše radnju koju ne bi smjeli izvršiti.

U optužnici se navodi da su optuženi navedenog dana, za vrijeme trajanja pandemije Covid 19 i velikog broja zaraženih lica, prilikom granične kontrole putnih isprava putnika autobusa – minibusa registarskih oznaka R Crne Gore, licu državljaninu R Albanije, koji nije imao potrebna Covid odobrenja i potvrde, nezakonito omogućili ulazak na teritoriju BiH, nakon što su od navedenog lica zahtijevali i primili novčanu korist, te na taj način za sebe pribavili nezakonitu imovinsku korist.

 

Navedeni optuženi postupili su protivno odredbama Konvencije UN-a protiv korupcije (UNCAC), Zakona o strancima, Pravilnika o ulasku i boravku stranaca i Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u BiH.

Optuženi se terete da su počinili krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. Krivičnog zakona BiH u vezi sa članom 29. istog Zakona.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH koji je istu i potvrdio.