ARAPI GRADE LUKSUZNO NASELJE U SARAJEVU: NIČE NASELJE SA 18 VILA

VIJESTI

Investitori iz Bahreina planiraju u sarajevskoj općini Novi Grad graditi cijelo rezidencijalno naselje sa 18 luksuznih vila, izvještava BiznisInfo.ba.

Naime, nacrt Urbanističkog projekta “Rezidencijalno naselje Bojnik” utvrđen je na sjednici Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo i on će biti stavljen na javni uvid od 14. novembra do 13. decembra 2023. Javna rasprava će se održati 14. decembra sa početkom u 17 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo.

Investitor na ovom mjestu planira izgradnju stambenog kompleksa sa objektima rezidencijalnog tipa, na neizgrađenom zemljištu.

Prema našim informacijama, investitor je kompanija Bahrain-Bosnia čiji su vlasnici trojica državljana Bahreina: Ahmed Saleh Mulla Ahmed Alnoaimi, Husain Hasan Mohamed Alali i Jamal Saleh Jawad Dahneem.

Ukupno je planirano 18 parcela za izgradnju objekata. Objekti su spratnosti S+P+1 ili P+1 zavisno od konfiguracije terena, a projektovane u 4 tipa A, B, C i D.

Saobraćajno rješenje unutar naselja projektovano je preko interne saobraćajnice, koja se povezuje sa postojećom naseljskom saobraćajnicom predviđenom za rekonstrukciju.

Širina interne saobraćajnice je 4,5 metara, dok je širina dijela saobraćajnice koji se priključuje na naseljsku 5,5 metara. Paralelno sa kolskom odvija se i pješačka komunikacija. Projektom su predviđene pješačke komunikacije (trotoari) sa obje strane interne saobraćajnice. Pristup parking prostorima u okviru vlasničkih parcele omogućen je direktno sa planirane interne saobraćajnice.

U okviru rezidencijalnog naselja projektovano je ukupno 33 PM, i to 15 stambenih jedinica sa po 2 PM i tri stambene jedinice sa po 1PM. S obzirom na teren u nagibu, parking prostori dodatno su obezbjeđeni potpornim zidovima koji se nalaze na nasipu ili u usjeku, u zavisnosti od konfiguracije terena.

Postojeće zelene površine oko objekta su zadržane, ali su dodatno uređene sa niskim i srednjim rastinjem, koje će biti detaljno definisano kroz projekat hortikulture. Oko svakog stambenog objekata u suterenskom ili prizemnom dijelu objekta, projektovan je betonski pločnik koji se nastavlja na ulazni