BRAT I SESTRA – ZAJEDNO: Porodica Dodik na američkoj “crnoj listi”, ali to nije sve

POLITIKA

Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država uvelo je nove sankcije za porodicu Milorada Dodika.

 

Ministarstvo financija Sjedinjenih Država uvelo je sankcije za porodicu predsjednika bh. entiteta Republike Srpske.

Kako navode iz ministarstva sankcije su uvedene “proruskom nacionalističkom lideru bosanskih Srba” kao i drugim pojedincima i entitetima koje se dovode u vezu sa njim.

SAD su protiv Dodika uvele sankcije i 5. januara 2022. godine, kao i 17. jula 2017. godine zbog opstruiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Na spisku ministarstva nalaze se i Gorica i Igor Dodik, inače sin i kćerka predsjednika Republike Srpske.

Pored njih na spisku se nalaze i restoran “Agape” u vlasništvu Gorice i Ivane Dodik, kompanija “Agrovoće” koja se dovodi u vezu sa Goricom, kao i kompanija “Fruit Eco” koja se dovodi u vezu sa Igorom Dodikom, ali i kompanija “Global Liberty” koja se dovode u vezu sa Igorom i Goricom.

Dodik se također nalazi i pod sankcijama Velike Britanije.

Kancelarija za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija (OFAC) danas imenuje dva pojedinca i četiri entiteta koji čine jezgro posebno određenog nacionalnog (SDN) i predsjednika Republike Srpske (RS) Milorada Dodika (Dodik) pokroviteljstva. mreže. Članovi ove mreže, među kojima su i Dodikova odrasla deca, olakšavaju Dodikovu tekuću korupciju u entitetu RS u Bosni i Hercegovini (BiH), omogućavajući mu da crpi javna sredstva iz RS i obogaćuje sebe i svoju porodicu na račun građana BiH i funkcionalne vlasti u državi.

 

Dodik je ranije bio član Predsjedništva BiH i nadaleko je poznat po tome što je otvoreno pozivao i podržavao jednostrani prenos državnih nadležnosti sa vlade BiH na RS, jedan od dva entiteta koja čine BiH. Dodik je iskoristio svoju zvaničnu poziciju u BiH i mrežu ličnih veza i kompanija da akumulira lično bogatstvo kroz korupciju, mito i druge oblike korupcije. Njegova etnonacionalistička retorika koja izaziva podele odražava njegove napore da unapredi ove političke ciljeve i skrene pažnju sa njegovih korumpiranih aktivnosti. Uz to, Dodik je javno ocrnio druge etničke i vjerske grupe u BiH, dodatno sejući podjele i političke zastoje.

 

Uz finansijsku i političku podršku danas određenih pojedinaca i subjekata, Dodik se bavio korupcijom koja mu obezbjeđuje ličnu finansijsku i političku stabilnost na račun građana BiH koji žive u Republici Srpskoj, rekao je podsekretar Trezora za terorizam i finansije. Intelligence Brian E. Nelson. „Nastavićemo da smatramo odgovornim one koji svojim postupcima doprinose degradaciji i potkopavanju institucija u BiH i na Zapadnom Balkanu, kao i podrivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma.

 

Sjedinjene Američke Države su Dodika odredile 5. januara 2022. godine na osnovu E.O. 14033 za odgovornost ili saučesništvo u kršenju Dejtonskog mirovnog sporazuma (DPA) ili za čin koji je ometao ili prijetio provedbi Dejtonskog mirovnog sporazuma (DPA), ili je direktno ili indirektno učestvovao u njemu, kao i za koruptivne aktivnosti. Dodika su ranije odredile i SAD 17. jula 2017. godine po E.O. 13304 za ometanje DPA.

 

Nedavno je Dodik sponzorisao donošenje zakona Narodne skupštine RS (RSNA) iz juna 2023. godine pod nazivom „Zakon o neprimjenjivanju odluka KZ BiH u NSRS“ kojim se proglašavaju odluke Ustavnog suda BiH ( KZ BiH) neprimjenjiv u RS, čime se ometa i prijeti implementacija DPA. Visoki predstavnik u BiH iskoristio je svoje ovlaštenje u julu 2023. da poništi zakon, javno osuđujući zakon kao podrivanje regionalnog ustavnog poretka, vladavine prava i podjele vlasti. Dodik je potpisao zakon na snagu 7. jula 2023. godine, uprkos akciji visokog predstavnika da poništi zakon. Shodno tome, najviši pravosudni organ u Bosni i Hercegovini podigao je optužnicu protiv Dodika zbog ignorisanja ovih odluka.

 

Današnje oznake se zasnivaju na prethodnim američkim sankcijama i viznim ograničenjima dizajniranim da promovišu odgovornost za osobe koje doprinose korupciji i podrivaju demokratske procese ili institucije. Ove akcije su deo širih napora vlade SAD da promoviše mir, stabilnost i funkcionalno demokratsko upravljanje u regionu Zapadnog Balkana.

 

ČLANOVI PORODICE MILORADA DODIKA I KOMPANIJE KOJE ODRŽAVAJU DODIKOVE AKTIVNOSTI I SKRIVENE TOKOVE PRIHODA

 

Dodik je od 2021. pojačao učešće svog sina Igora Dodika (Igor) i ćerke Gorice Dodik (Gorica) u političkim i poslovnim aktivnostima unutar RS, izazivajući zabrinutost da RS postaje sve više kao porodični biznis Dodika. nego politički subjekt BiH. Obim korupcije porodice Dodik takođe je izazvao zabrinutost nacija zainteresovanih za obezbeđivanje stranih investicionih fondova u RS, što je navelo neke da se uzdrže od toga jer su verovali da bi bilo kakva finansijska pomoć verovatno išla Dodiku i njegovoj porodici, a ne institucijama RS.

 

Na nedavnim izborima u RS, Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), uključujući Dodika i Igora, sklopio je zavjeru da podmiti političke zvaničnike, članove biračkih mjesta i izborne posmatrače u nastojanju da korumpirano pobijede na izborima. Igor se bavio podmićivanjem opozicionih političara, kojima su ponuđena politička imenovanja u zamenu za kritične informacije i mesta za posmatrače izbora na biračkim mestima.

 

Dodikova ćerka Gorica je uključena u vođenje političkih i poslovnih aktivnosti za svog oca, uključujući posjedovanje nekoliko entiteta koji primaju značajnu pomoć Vlade RS-a po Dodikovom uputstvu.

 

OFAC imenuje Igora na osnovu E.O. 14033 jer je materijalno pomogao, sponzorisao ili pružio finansijsku, materijalnu ili tehnološku podršku, ili robe ili usluge ili za podršku Dodiku, licu čija je imovina i imovinski interesi blokirani na osnovu E.O. 14033.

 

OFAC određuje Goricu na osnovu E.O. 14033 jer je materijalno pomogao, sponzorisao ili pružio finansijsku, materijalnu ili tehnološku podršku, ili robe ili usluge ili za podršku Dodiku, licu čija su imovina i interesi u imovini blokirani na osnovu E.O. 14033.

 

Preduzeća sa sedištem u RS Global Liberti d.o.o. Laktaši (Global Liberti), Agro Voce d.o.o. Laktaši (Agro Voce), Agape Gorica Dodik i Ivana Dodik s.p. Banja Luka (Agape), i Fruit Eco d.o.o. Gradiška (Gradiška) je skup komercijalnih subjekata koji posluju u BiH, uključujući poslove u sektoru restorana i veleprodaje materijala. Svi ovi entiteti dobijaju javnu pomoć RS kroz preferencijalni tretman kao rezultat toga što su u vlasništvu Dodikove porodice.

 

OFAC određuje Global Liberti zbog toga što je u vlasništvu ili pod kontrolom, ili je djelovao ili navodno djelovao za ili u ime, direktno ili indirektno, Igora i Gorice.

 

OFAC imenuje Agro Voće i Agape zbog toga što su bili u vlasništvu ili pod kontrolom, ili su delovali ili navodno delovali za ili u ime, direktno ili indirektno, Gorica.

 

OFAC označava Gradišku da je u vlasništvu ili pod kontrolom Igora ili da je djelovala ili navodno djelovala za ili u ime, direktno ili indirektno, Igora.

 

IMPLIKACIJE SANKCIJA

Kao rezultat današnje akcije, sva imovina i interesi u imovini gore navedenih lica koja se nalaze u Sjedinjenim Državama ili u posedu ili kontroli američkih osoba su blokirani i moraju se prijaviti OFAC-u. Pored toga, blokirani su i svi subjekti koji su u vlasništvu, direktno ili indirektno, pojedinačno ili u zbiru, 50 posto ili više od strane jednog ili više blokiranih osoba. Sve transakcije američkih osoba unutar (ili u tranzitu) Sjedinjenih Država koje uključuju bilo kakvu imovinu ili interese u imovini određenih ili na drugi način blokiranih osoba su zabranjene osim ako nisu odobrene opštom ili posebnom licencom izdatom od OFAC-a ili izuzete. Zabrane obuhvataju davanje bilo kakvog doprinosa ili pružanje sredstava, dobara ili usluga od strane, ili u korist bilo koje blokirane osobe, ili primanje bilo kakvog doprinosa ili pružanje sredstava, dobara ili usluga od bilo koje takve osobe.

 

Pored toga, finansijske institucije i druga lica koja obavljaju određene transakcije ili aktivnosti sa kažnjenim licima mogu se izložiti sankcijama ili biti predmet izvršne radnje.