EVO KADA ĆE SENAID MEMIĆ NA SUD U SARAJEVU

VIJESTI

Kantonalni sud u Sarajevu je za 23. oktobar zakazao statusnu konferenciju u predmetu protiv bivšeg načelnika općine Ilidža Senaida Memića i još pet zaposlenika ove institucije, optuženih za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, saznaje Detektor.

U julu ove godine sarajevski Kantonalni sud potvrdio je optužnicu protiv bivšeg načelnika Ilidže, Ljiljane Eterović, stručne savjetnice za pravne poslove u Službi za prostorno uređenje, Adnana Ćenanovića i Azre Mulaosmanović, stručnih saradnika za poslove urbanizma te građevinskih općinskih inspektora Amira Arnautovića i Sanje Čizmedžić.

Kako je rečeno iz sarajevskog Kantonalnog suda za Detektor, statusna konferencija je zakazana za 23. oktobar.

Na službenoj stranici Kantonalnog tužilaštva Sarajevo se navodi da se Memić tereti da je s ostalima optuženima, uposlenicima Općine Ilidža, od 2015. do 2017. godine, nakon što je investitoru stambeno-poslovnog objekta “Panamera“ prvobitno izdao urbanističku saglasnost za gradnju objekta koji uključuje prizemlje i četiri sprata u skladu sa planskim dokumentima, na zahtjev investitora, u martu 2015. omogućio gradnju sedam spratova – iako je prema Regulacionom planu i postojećim zakonima dopuštena gradnja do četiri sprata.

Optuženi Eterović, Ćenanović i Mulaosmanović su u svojstvu službenika Službe za prostorno uređenje postupali po uputama Memića, te sačinjavali nezakonite dozvole koje je on u konačnici potpisivao, dok su građevinski inspektori Arnautović i Čizmedžić propustili izvršiti kontrolu građevinskih i urbanističkih rješenja koja su morala biti oglašena ništavnim.

– Isti modus operandi optuženi su primijenili i kod zahtjeva investitora “Malak Group”. Naime, optuženi Memić je omogućio nezakonitu izgradnju hotela sa sedam spratova, iako je Regulacionim planom dozvoljena gradnja do četiri sprata – navode iz Tužilaštva.

Istovremeno, optuženi se terete da su vlasniku ugostiteljske radnje Bistro “Brajlović” na Ilidži omogućili nezakonitu izgradnju i korištenje parking prostora u pojasu rijeke Željeznice neposredno uz ugostiteljski objekat, i to mimo propisa zaštite od štetnog djelovanja voda.

Memić je uhapšen 11. maja ove godine. Iz Suda su kazali da su se Memić i ostali optuženi 7. septembra izjasnili o krivnji, piše Detektor.