MINISTAR POLJOPRIVREDE RS-A UPOZORAVA: ŠTO NAS TJERAJU DA REAGUJEMO RADIKALNO?

POLITIKA

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Savo Minić, izjavio je da je neprihvatljivo da se stranci miješaju u unutarnju politiku Republike Srpske. Dodao je da postoji pokušaj “otimanja imovine Republike Srpske”, ali da institucije Republike Srpske to neće dozvoliti.

“Ministarstvo je nadležno za šume, vode, poljoprivredno zemljište i to smo upisali na Republiku Srpsku”, rekao je Minić (SNSD). Izrazio je i neprihvaćanje visokog predstavnika, kojeg smatra nelegalnim, i njegovog donošenja akta koji derogira ključno pravo, a to je pravo vlasništva.

Ministar Minić naglašava da je imovina temelj Republike Srpske te da će republičke institucije učiniti sve što je potrebno kako bi je zaštitile.

Ova izjava dolazi u kontekstu Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom, koji zabranjuje bilo kakvu prodaju ili drugi oblik raspolaganja sredstvima državne imovine.