NAŠA STRANKA: SKUPINA LJUDI OKUPLJENA OKO NIP-A BLOKIRA OPĆINU CENTAR

POLITIKA
Vanredna sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo koja je bila planirana danas nije održana. Iako su bili prisutni u zgradi, nije bilo moguće skupiti 16 vijećnika u sali. Neodržana sjednica trebala je imati dvije tačke dnevnog reda, a to su Nacrt Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2024. godinu i Nacrt odluke o izvršavanju Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2024. godinu, navode iz Naše stranke.

Iz Naše stranke smatraju da se radi o pokušaju blokiranja rada Općine i onemogućavanja ispunjenja zakonskih obaveza:

– Grupa od 16 vijećnika predvođena NIP-om manipuliše radom Općinskog vijeća i onemogućava održavanje sjednica i usvajanje odluka značajnih za život građana Općine Centar. Pored ovoga, onemogućavaju i sprovođene zakonskih obaveza koje predviđa Zakon o budžetima u FBiH. Očito je da ovoj grupi ni zakoni ni građani nisu u fokusu, a da lični interesi i raspodjela budžetskih sredstava spram njihovih želja preuzimaju primat u njihovom djelovanju. Radi se o pokušaju blokiranja rada Općine, koji je motivisan činjenicom da nemaju podršku građana za željeni opoziv načelnika.

Stojeći na vratima sale kako ne bi bilo dovoljnog broja ljudi u sali za održavanje sjednice vijećnici i vijećnice ove grupe pokazali su vrhunac neodgovornosti prema onima koji su ih birali. U ovakvoj situaciji nije bilo moguće ništa osim prolongirati sjednicu, u nadi da će razum prevladati.