NAŽALOST U BOSNI I HERCEGOVINI ŽIVI SVE TEŽE: “SVE SKUPO A MALE PLATE”

VIJESTI

Domaći političari održali su još jedan besmisleni sastanak u nizu. Naravno da se ništa nisu dogovorili, naravno da su protraćili svoje i naše vrijeme i naravno da se ništa neće ni dogovoriti. Suviše su se opredijelili za opciju zatvrdlih političkih stavova gotovo pa rovoske karakteristike, iz koje teško da se nazire mogućnost približavanja stavova, kako oni to vole reći.

Politika je tema koja dominira. O jednoj temi se uopšte ne priča. O životu u ovoj zemlji. A statistički podaci govore da se živi sve teže.

Jedina ekonomska tema koja je dobila svoje mjesto u medijima jeste pojeftinjenje određenih proizvoda u okvirnu kampanje “Društveni odgovorni” i “0% marže” u Republici Srpskoj.

Ostale informacije su slabo dospjele do svojih konzumenata piše Buka. Pa evo da vas mi podsjetimo:

Sve je skuplje

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u septembru 2023.godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast nivoa za 0,6%.

Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u septembru 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Alkoholna pića i duhan za 0,2%, Odjeća i obuća za 2,9%, Stanovanje i režijski izdaci za 0,5%, Namještaj i kućanski uređaji za 0,6%, Zdravstvo za 0,3%, Prijevoz 2,4%, Komunikacije za 1,1%, Rekreacija i kultura za 0,2%, Obrazovanje za 1,0%, Restorani i hoteli za 0,2% te Ostala dobra i usluge za 0,2%. Nivo cijena u septembru 2023.godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 4,1%.

Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 6,3%, Alkoholna pića i duhan za 4,7%, Stanovanje i režijski izdaci za 5,1%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 8,5%, Zdravstvo za 3,4%, Komunikacije za 2,3%, Rekreacija i kultura za 6,2%, Obrazovanje za 2,8%, Restorani i hoteli za 6,9% te Ostala dobra i usluge za 9,1%. Prosječni pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 7,2% i Prijevoz za 4,2%

Ovoliko zarađujemo

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u septembru 2023. godine iznosila je 1 277 KM i nominalno je manja za 0,7%, a realno je manja za 1,5% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu na isti mjesec prošle godine, prosječna neto plata nominalno je veća za 7,4%, a realno za 1,6%.

Prosječna neto plata za avgust mjesec u Federaciji BiH iznosila je 1281. KM.

Na drugu stranu sindikalna potrošačka korpa za mjesec septembar 2023. godine iznosila je 2.523,20 KM i prosječna plata je pokriva sa 50,61%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje i kulturu.

Građani sve siromašniji, država sve bogatija

Prihodi od indirektnih poreza u devet mjeseci 2023. godine iznosili su 7 milijardi i 864 miliona KM i veći su za 515 miliona KM ili 7% u odnosu na isti period 2022. godine kada su iznosili 7 milijardi i 349 miliona KM.

Samo u septembru 2023. godine prikupljeno je 932 miliona KM indirektnih poreza što je za 19 milionaa KM više u odnosu na septembar 2022. godine.

Da li imate osjećaj da se o ovim stvarima priča dovoljno?