ŠTA JE OVOM ČOVJEKU: “Koliko je frapantna činjenica o Srbima u Sarajevu, pokazuje poređenje sa gradom Novim Sadom…”

POLITIKA
(…) gdje se svake godine rodi 200 posto više muslimana Bošnjaka, nego Srba u Sarajevu.

Besposlen pop i jariće krsti. Ovom narodnom izrekom bi se u najkraćem moglo opistai posljednje naklapanje predsjednika RS-a Milorada Dodika. U svojoj objavi na društvenoj mreži X Dodik broji koliko se Srba rodi u Sarajevu, a koliko ih umre.

U sve to je umiješao Novi Sad, visokog predstavnika Christiana Schmidta, bonske ovlasti, multietničnost… U njegovoj glavi je valjda sve to logično i povezano.

Evo šta je napisao Dodik.

“Ako uzmemo u obzir zvanične statističke podatke samo za Kanton Sarajevo, vidjećemo da je broj Srba koji se rodi u ovom ‘multietničkom glavnom gradu’ BiH trinaest puta manji od broja Srba koji umre.

Naime, samo 2022. godine rođeno je 23, a umrlo 294 Srba. U gradu koji je imao najmanje 160.000 Srba i još nekoliko desetina hiljada koji su se izjašnjavali kao Jugosloveni potpuno je jasno kakva će demografska situacija biti u narednim godinama.

 

Grad koji se ističe kao ‘multietnički i glavni grad’ će u periodu ne većem od 10 do 12 godina imati više od 96 posto muslimana, Bošnjaka, te imati jednu apsurdnu situaciju da će stanovništvo u BiH biti 50 posto hrišćansko i oko 50 posto muslimansko, a ‘multietnički i glavni grad’ BiH gotovo 100 posto muslimanski.

Koliko je frapantna ova činjenica o Srbima u Sarajevu, pokazuje poređenje sa gradom Novim Sadom, gdje su muslimani, Bošnjaci, uvijek bili ispod pola procenta stanovništva, a gdje se samo za 2022. godinu, kao i za svaku godinu u proteklih deset godina, rodi gotovo 200 posto muslimana, Bošnjaka, više nego što je to slučaj sa Srbima u Sarajevu.

O apsurdnosti nametnute odluke tzv. visokog predstavnika i člana 203a Krivičnog zakona BiH, koji propisuje krivično djelo neizvršavanje odluke visokog predstavnika, govori i činjenica da se na ovaj način mogla propisati krivična odgovornost za bilo kakvo postupanje protiv bilo koje ‘njegove odluke’.

Tako bi u slučaju da se bude svjesno da će ‘multietnički i glavni grad’ biti gotovo 100 posto jednovjerski (muslimanski) u zemlji u kojoj je stanovništvo vjerski heterogeno nametnuti odluka o ‘distriktu Sarajevo’, koji bi uključivao Kanton Sarajevo i Istočno Sarajevo u Republici Srpskoj, te na neki način vještački obezbijediti multietičnost.

Naravno, onaj ko bi se protivio ovoj odluci bio bi krivično gonjen i završio bi u zatvoru”, objavio je predsjednik RS-a.