VRIJEME JE ZA AKCIJU: Bećirović i Komšić u proceduru uputili važan zakon

POLITIKA

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je danas zajedno s predsjedavajućim Željkom Komšićem u proceduru Predsjedništva BiH zakon o državnoj imovini BiH.

– Ovo je jedan od nasloženijih i najvažnijih zakona u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Zajedno s velikim brojem stručnjaka, na pripremi ovog zakona radili smo više od šest mjeseci. Prije upućivanja u proceduru, razgovarao sam i s predsjednicima stranaka bosanskohercegovačke orijentacije, koji su također podržali tekst. Važno je okupljati bosanskohercegovačke snage oko kapitalnih pitanja za državu. Bosanskohercegovačka politika mora znati šta hoće i to što hoće, mora pretočiti u pravne i druge akte. Pri tome, strogo ćemo voditi računa da se naša politika odvija u okvirima Ustava BiH, zakona i poslovnika o radu državnih organa vlasti – kazao je Bećirović.

Prema članu 8. predloženog zakona, Bosna i Hercegovina je nosilac prava vlasništva na cjelokupnoj državnoj imovini, dok entiteti i drugi nivoi vlasti u BiH mogu koristiti i upravljati onom državnom imovinom koja im je potrebna za vršenje njihovih pojedinačnih nadležnosti u mjeri u kojoj su ovlašćeni ovim zakonom ili nekim drugim zakonom koji usvoji Parlamentarna skupština  BiH.

 

Bećirović tvrdi da je predloženi akt u interesu svih ljudi u Bosni i Hercegovini i da uvažava potrebe i interese svih nivoa vlasti.

– Zakon predviđa da su u BiH svi dužni poštivati i voditi računa o pravnoj stečevini Evropske unije. Državna imovina reflektira državnost, nezavisnost i teritorijalni integritet, koji pripadaju isključivo državi Bosni i Hercegovini a ne entitetima. Državna imovina je fundamentalni element da državna vlast bude suštinski a ne formalno suverena. Ne zaboravimo da je i odlukom Ustavnog suda BiH zauzet konačni i obavezujući pravni stav da je država BiH nasljednica imovine socijalističke odnosno Republike Bosne i Hercegovine i imovine bivše SFRJ. Dakle, reguliranje tog pitanja je u nadležnosti državnih organa vlasti – riječi su Denisa Bećirovića.

On se pozvao i na Sporazum o sukcesiji koji navodi da državna imovina pripada Bosni i Hercegovini.

– To su neoborive činjenice. Da zaključim, Bosna i Hercegovina, kao i sve druge članice Ujedinjenih naroda (UN), mora imati sve prerogative nezavisne i suverene države uključujući i državnu imovinu – kazao je Denis Bećirović, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine.